Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Gŵyr

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gorllewin De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Rebecca Evans Pleidleisiau 11,982 39.7% Newid o ran seddau (%) −8.4
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Lyndon Jones Pleidleisiau 10,153 33.6% Newid o ran seddau (%) +3.7
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Colin Beckett Pleidleisiau 3,300 10.9% Newid o ran seddau (%) +10.9
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Harri Roberts Pleidleisiau 2,982 9.9% Newid o ran seddau (%) −2.3
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Sheila Kingston-Jones Pleidleisiau 1,033 3.4% Newid o ran seddau (%) −6.5
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Abi Cherry-Hamer Pleidleisiau 737 2.4% Newid o ran seddau (%) +2.4

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

1,829

% a bleidleisiodd

49.8%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 39.7
Ceidwadwyr Cymru 33.6
Plaid Annibyniaeth y DU 10.9
Plaid Cymru 9.9
Dem Rhydd Cymru 3.4
Eraill 2.4

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+10.9
Ceidwadwyr Cymru
+3.7
Plaid Cymru
−2.3
Dem Rhydd Cymru
−6.5
Llafur Cymru
−8.4

Portread o'r etholaeth

Yn adnabyddus am ei arfordir godidog, Penrhyn Gŵyr oedd yr ardal gyntaf yn y DU i’w dynodi'n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Oherwydd hynny mae'n gyrchfan boblogaidd sy'n denu twristiaid a syrffwyr i'w thraethau.

Y cyflog wythnosol cyfartalog yn y Gŵyr - £562.50 - yw'r uchaf yng Nghymru, ac mae 73% o'r trigolion mewn swyddi. Mae'n gadarnle Llafur, a nhw fu'n dal y sedd yn San Steffan am dros ganrif tan i'r Ceidwadwyr ei chipio o fwyafrif bychan o 27 yn Etholiad Cyffredinol y llynedd.

Dyw'r AC Llafur presennol, Edwina Hart, ddim yn sefyll yn 2016 wedi iddi gynrychioli'r etholaeth ers datganoli. Os yw'r Ceidwadwyr am ailadrodd eu camp yn y Gŵyr fis Mai, fe fydd yn rhaid iddyn nhw wyrdroi mwyafrif Llafur o 4,864. Yn Etholiad y Cynulliad yn 2011 fe gafodd Llafur 48.1% o'r bleidlais, gyda'r Ceidwadwyr ar 29.9%, Plaid Cymru ar 12.1% a'r Democratiaid Rhyddfrydol ar 9.9%.

Nôl i'r brig