Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Llanelli

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canolbarth a Gorllewin Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Lee Waters Pleidleisiau 10,267 36.5% Newid o ran seddau (%) −3.2
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Helen Mary Jones Pleidleisiau 9,885 35.2% Newid o ran seddau (%) −4.3
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Kenneth Rees Pleidleisiau 4,132 14.7% Newid o ran seddau (%) +14.7
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Stefan Ryszewski Pleidleisiau 1,937 6.9% Newid o ran seddau (%) −4.2
Plaid

PF

Gwerin Gyntaf

Ymgeiswyr Siân Caiach Pleidleisiau 1,113 4.0% Newid o ran seddau (%) +3.0
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Guy Smith Pleidleisiau 427 1.5% Newid o ran seddau (%) +1.5
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Gemma-Jane Bowker Pleidleisiau 355 1.3% Newid o ran seddau (%) −0.8

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

382

% a bleidleisiodd

47.1%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 36.5
Plaid Cymru 35.2
Plaid Annibyniaeth y DU 14.7
Ceidwadwyr Cymru 6.9
Gwerin Gyntaf 4.0
Eraill 2.8

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+14.7
Gwerin Gyntaf
+3.0
Llafur Cymru
−3.2
Ceidwadwyr Cymru
−4.2
Plaid Cymru
−4.3

Portread o'r etholaeth

Mae Llanelli ar arfordir Sir Gaerfyrddin yng ngorllewin Cymru. Mae'n enwog am draddodiad rygbi disglair a’n gartref i ranbarth y Scarlets.

Mae dros chwarter (26.9%) o drigolion Llanelli yn cael eu cyflogi gan y sector cyhoeddus ond mae'r canran sydd mewn swydd (67%) yn is na'r cyfartaledd i'r DU. Trigolion Llanelli yw'r hynaf yng Nghymru, gydag oed cyfartalog o 49.

Er bod Llanelli’n sedd ddiogel i Lafur ar lefel San Steffan - gyda Llafur yn ei chynrychioli yno ers 1922 - mae'r sedd ar lefel y Cynulliad wedi newid dwylo rhwng Plaid Cymru (1999, 2007) a Llafur (2003, 2011) ymhob etholiad. Mae AC Llanelli, Keith Davies o Lafur, yn rhoi’r gorau iddi yn 2016 gan adael mwyafrif o 80 pleidlais. Yn 2011 fe gafodd 39.7% o'r bleidlais, ychydig o flaen Plaid Cymru ar 39.4%, y Ceidwadwyr ar 11%, yr ymgeisydd Annibynnol Siân Caiach ar 7.7% a'r Democratiaid Rhyddfrydol ar 2.1%.

Nôl i'r brig