Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canolbarth a Gorllewin Cymru
Canlyniad: CEID YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Angela Burns Pleidleisiau 10,355 35.4% Newid o ran seddau (%) −0.4
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Marc Tierney Pleidleisiau 6,982 23.9% Newid o ran seddau (%) −6.6
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Simon Thomas Pleidleisiau 5,459 18.7% Newid o ran seddau (%) −11.1
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Allan Brookes Pleidleisiau 3,300 11.3% Newid o ran seddau (%) +11.3
Plaid

ISW

Annibynnol Achub Llwynhelyg Achub Bywydau

Ymgeiswyr Chris Overton Pleidleisiau 1,638 5.6% Newid o ran seddau (%) +5.6
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Valerie Bradley Pleidleisiau 804 2.7% Newid o ran seddau (%) +2.7
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Alistair Cameron Pleidleisiau 699 2.4% Newid o ran seddau (%) −1.5

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Ceidwadwyr Cymru Mwyafrif

3,373

% a bleidleisiodd

51.2%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Ceidwadwyr Cymru 35.4
Llafur Cymru 23.9
Plaid Cymru 18.7
Plaid Annibyniaeth y DU 11.3
Annibynnol Achub Llwynhelyg Achub Bywydau 5.6
Eraill 5.1

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+11.3
Annibynnol Achub Llwynhelyg Achub Bywydau
+5.6
Ceidwadwyr Cymru
−0.4
Llafur Cymru
−6.6
Plaid Cymru
−11.1

Portread o'r etholaeth

Mae’r etholaeth hon yn ymestyn o Gaerfyrddin yn y dwyrain i benrhyn deheuol glannau Sir Benfro. Mae trefi glan môr Dinbych-y-pysgod a Saundersfoot yn rhan o’r etholaeth, felly hefyd Talacharn, hen gartref y bardd Dylan Thomas.

Erbyn diwedd 2014 roedd y nifer oedd ddim yn gweithio neu’n cyfrannu i’r economi yn 27%, hynny yn uwch yma na’r cyfartaledd drwy Gymru. Roedd cyfradd gweithwyr hunan-gyflogedig erbyn diwedd 2014 yn 11.8% - sy’n uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru a Phrydain. Mae 11.9% o’r boblogaeth heb gymwysterau, sydd hefyd yn uwch na’r cyfartaledd Cymreig a Phrydeinig.

Mae llai na 1,504 o bleidleisiau wedi gwahanu’r ymgeiswyr ddaeth yn gyntaf a’n ail ers 1999, mewn sedd sydd wedi gweld brwydr rhwng tair plaid - Llafur, y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru. Llafur gadwodd y sedd yn y ddau etholiad Cynulliad cyntaf. Yn 2007 enillodd y Ceidwadwyr gyda mwyafrif o 98 pleidlais, fe gynyddodd hynny i 1,504 yn 2011.

Nôl i'r brig