Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canolbarth a Gorllewin Cymru
Canlyniad: PC YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Adam Price Pleidleisiau 14,427 48.5% Newid o ran seddau (%) +3.6
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Stephen Jeacock Pleidleisiau 5,727 19.2% Newid o ran seddau (%) −10.8
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Matthew Paul Pleidleisiau 4,489 15.1% Newid o ran seddau (%) −5.2
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Neil Hamilton Pleidleisiau 3,474 11.7% Newid o ran seddau (%) +11.7
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr William Powell Pleidleisiau 837 2.8% Newid o ran seddau (%) −2.0
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Freya Amsbury Pleidleisiau 797 2.7% Newid o ran seddau (%) +2.7

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Plaid Cymru Mwyafrif

8,700

% a bleidleisiodd

53.7%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Plaid Cymru 48.5
Llafur Cymru 19.2
Ceidwadwyr Cymru 15.1
Plaid Annibyniaeth y DU 11.7
Dem Rhydd Cymru 2.8
Eraill 2.7

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+11.7
Plaid Cymru
+3.6
Dem Rhydd Cymru
−2.0
Ceidwadwyr Cymru
−5.2
Llafur Cymru
−10.8

Portread o'r etholaeth

Mae Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn un o bum etholaeth yn yr hen sir Ddyfed. Mae yna bedwar dyffryn yn yr ardal: Teifi a Tywi i'r gogledd, lle mae amaeth yn parhau yn ddiwydiant pwysig a'r dyffrynnoedd ôl-ddiwydiannol Gwendraeth ac Aman i'r de. Mae cartref Cymreig Tywysog Cymru, Llwynywermwd, yn agos i bentref Myddfai, Llanymddyfri.

Yn ôl cyfrifiad 2011, dyma'r etholaeth gyda'r nifer uchaf o siaradwyr Cymraeg, sef 55%.

Plaid Cymru sydd wedi cadw'r sedd ers 1999. Ond mi fydd yna Aelod Cynulliad newydd yn 2016 am fod Rhodri Glyn Thomas yn rhoi'r gorau iddi a hynny ar ôl cynrychioli'r etholaeth am 17 o flynyddoedd.

Mae dau gyn Aelod Seneddol yn ymgeiswyr ar gyfer yr etholiad eleni, Neil Hamilton oedd yn weinidog Ceidwadol ond sydd yn cynrychioli UKIP y tro yma, ac Adam Price ar gyfer Plaid Cymru.

Nôl i'r brig