Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Preseli Penfro

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canolbarth a Gorllewin Cymru
Canlyniad: CEID YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Paul Davies Pleidleisiau 11,123 39.2% Newid o ran seddau (%) −3.2
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Dan Lodge Pleidleisiau 7,193 25.3% Newid o ran seddau (%) −9.1
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr John Osmond Pleidleisiau 3,957 13.9% Newid o ran seddau (%) −1.6
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Howard Lillyman Pleidleisiau 3,286 11.6% Newid o ran seddau (%) +11.6
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Bob Kilmister Pleidleisiau 1,677 5.9% Newid o ran seddau (%) −1.8
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Frances Bryant Pleidleisiau 1,161 4.1% Newid o ran seddau (%) +4.1

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Ceidwadwyr Cymru Mwyafrif

3,930

% a bleidleisiodd

50.3%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Ceidwadwyr Cymru 39.2
Llafur Cymru 25.3
Plaid Cymru 13.9
Plaid Annibyniaeth y DU 11.6
Dem Rhydd Cymru 5.9
Eraill 4.1

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+11.6
Plaid Cymru
−1.6
Dem Rhydd Cymru
−1.8
Ceidwadwyr Cymru
−3.2
Llafur Cymru
−9.1

Y diweddaraf

Yn fuan

Dyma’r lle i gael y newyddion, erthyglau a’r fideos diweddaraf ynglŷn â’r etholaeth yma ar drothwy Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol. Hefyd y canlyniadau o 10pm nos Iau 5 Mai 2016.

Senedd
BBC

Portread o'r etholaeth

Mae etholaeth fwyaf gorllewinol Cymru, Preseli Penfro, yn ardal wledig ar y cyfan a’n cynnwys rhannau o Dde Penfro, ble mae’r Saesneg yn fwy amlwg, a phoblogaeth fwy yng ngogledd y sir sy'n siarad Cymraeg. Y prif drefi yw Abergwaun gyda'i borthladd pwysig ar gyfer teithio i Iwerddon, Hwlffordd, Aberdaugleddau a dinas leiaf y DU, Tyddewi.

Mae'r rhan yma o Gymru yn boblogaidd ar gyfer ymddeol, gyda 23% o'r boblogaeth dros 65 oed. Mae’r cyfartaledd yn y grŵp yna ar draws Cymru’n 20%. Mae'r ardal yn cynnwys Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac mae twristiaeth yn brif gyflogwr.

Llafur enillodd y sedd yn y ddau etholiad Cynulliad cyntaf, ond yn 2007 cafodd ei chipio gan Paul Davies i'r Ceidwadwyr, sydd wedi cynrychioli'r sedd ers hynny. Yn 2011 cafodd Mr Davies 42.4% o'r bleidlais gyda Llafur yn ail ar 34.4%, Plaid Cymru'n drydydd gyda 15.5% a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn bedwerydd ar 7.7%.

Nôl i'r brig