Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Ceredigion

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canolbarth a Gorllewin Cymru
Canlyniad: PC YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Elin Jones Pleidleisiau 12,014 40.7% Newid o ran seddau (%) −0.6
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Elizabeth Evans Pleidleisiau 9,606 32.6% Newid o ran seddau (%) −2.6
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Gethin James Pleidleisiau 2,665 9.0% Newid o ran seddau (%) +9.0
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Felix Aubel Pleidleisiau 2,075 7.0% Newid o ran seddau (%) −2.4
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Iwan Wyn Jones Pleidleisiau 1,902 6.5% Newid o ran seddau (%) −2.3
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Brian Dafydd Williams Pleidleisiau 1,223 4.1% Newid o ran seddau (%) −1.1

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Plaid Cymru Mwyafrif

2,408

% a bleidleisiodd

56.1%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Plaid Cymru 40.7
Dem Rhydd Cymru 32.6
Plaid Annibyniaeth y DU 9.0
Ceidwadwyr Cymru 7.0
Llafur Cymru 6.5
Eraill 4.1

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+9.0
Plaid Cymru
−0.6
Llafur Cymru
−2.3
Ceidwadwyr Cymru
−2.4
Dem Rhydd Cymru
−2.6

Portread o'r etholaeth

Mae'r etholaeth yn cynnwys dwy dref brifysgol draddodiadol - Aberystwyth yn y gogledd a Llambed i'r de, ger y ffin â Sir Gaerfyrddin. Aberystwyth yw’r dref fwyaf ac mae'n gartref i Lyfrgell Genedlaethol Cymru a sefydlwyd yn 1907.

Mae pobl Ceredigion ar gyfartaledd yn ennill £516 yr wythnos o'i gymharu â £551, sef y cyfartaledd Cymreig. Fe all unigolion yn yr etholaeth ddisgwyl byw nes eu bod nhw'n 80.5 o'i gymharu â 78.5 ar draws Cymru.

Ar lefel Seneddol, mae Ceredigion wedi bod yn gadarnle i ryddfrydiaeth, ond Llafur oedd yn ei dal o 1966 i 1974, a Phlaid Cymru rhwng 1992 a 2005. Ers hynny, Mark Williams o'r Democratiaid Rhyddfrydol sydd wedi cynrychioli’r sedd, unig AS y blaid yng Nghymru, Yn y Cynulliad, Plaid Cymru sydd wedi dal y sedd ers 1999 ac fe gipiodd Elin Jones yr etholaeth yn 2011 gyda 41% o'r bleidlais a’r Democratiaid Rhyddfrydol ar 35%.

Nôl i'r brig