Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Maldwyn

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canolbarth a Gorllewin Cymru
Canlyniad: CEID YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Russell George Pleidleisiau 9,875 41.8% Newid o ran seddau (%) −1.9
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Jane Dodds Pleidleisiau 6,536 27.7% Newid o ran seddau (%) −5.9
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Des Parkinson Pleidleisiau 2,458 10.4% Newid o ran seddau (%) +10.4
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Aled Morgan Hughes Pleidleisiau 2,410 10.2% Newid o ran seddau (%) −1.1
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Martyn Singleton Pleidleisiau 1,389 5.9% Newid o ran seddau (%) −5.5
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Richard Chaloner Pleidleisiau 932 3.9% Newid o ran seddau (%) +3.9

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Ceidwadwyr Cymru Mwyafrif

3,339

% a bleidleisiodd

48.5%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Ceidwadwyr Cymru 41.8
Dem Rhydd Cymru 27.7
Plaid Annibyniaeth y DU 10.4
Plaid Cymru 10.2
Llafur Cymru 5.9
Eraill 3.9

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+10.4
Plaid Cymru
−1.1
Ceidwadwyr Cymru
−1.9
Llafur Cymru
−5.5
Dem Rhydd Cymru
−5.9

Portread o'r etholaeth

Mae Sir Drefaldwyn yn etholaeth wledig, ble mae amaeth a thwristiaeth yn ddiwydiannau allweddol. Mae'r etholaeth yn cynnwys rhan ogleddol sir Powys yng nghanolbarth Cymru, ac mae llawer o etholwyr yr ardal yn dibynnu ar wasanaethau hanfodol ar draws y ffin yn Yr Amwythig. Mae amgueddfa yn gysylltiedig â’r diweddar Robert Owen - un o ddiwygwyr cymdeithasol mwyaf Prydain - wedi ei lleoli yn nhref fwyaf y sedd, Y Drenewydd.

Er bod y gyfran o bobl sydd mewn gwaith (79.1%) yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol (69.5%), mae'r cyflog crynswth wythnosol yn is ar gyfartaledd – sef £425.50 o’i gymharu â £479.40 ar draws Cymru.

Enillodd y Democratiaid Rhyddfrydol y sedd yn y tri etholiad Cynulliad cyntaf, ond fe gipiodd y Ceidwadwyr y sedd am y tro cyntaf yn 2011 - a hynny ar ôl ennill y sedd yn yr Etholiad Cyffredinol yn 2010. Sicrhaodd Russell George fwyafrif o 2,324 a 43.7% o'r bleidlais i'r Ceidwadwyr, gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cael 33.6%, Llafur 11.4% a Phlaid Cymru 11.3%.

Nôl i'r brig