Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Dwyfor Meirionnydd

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canolbarth a Gorllewin Cymru
Canlyniad: PC YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Dafydd Elis-Thomas Pleidleisiau 9,566 47.3% Newid o ran seddau (%) +0.7
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Neil Fairlamb Pleidleisiau 3,160 15.6% Newid o ran seddau (%) −4.8
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Ian MacIntyre Pleidleisiau 2,443 12.1% Newid o ran seddau (%) −0.6
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Frank Wykes Pleidleisiau 2,149 10.6% Newid o ran seddau (%) +10.6
Plaid

ANNI

Annibynnol

Ymgeiswyr Louise Hughes Pleidleisiau 1,259 6.2% Newid o ran seddau (%) +6.2
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Stephen Churchman Pleidleisiau 916 4.5% Newid o ran seddau (%) −0.3
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Alice Hooker-Stroud Pleidleisiau 743 3.7% Newid o ran seddau (%) +3.7

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Plaid Cymru Mwyafrif

6,406

% a bleidleisiodd

46.7%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Plaid Cymru 47.3
Ceidwadwyr Cymru 15.6
Llafur Cymru 12.1
Plaid Annibyniaeth y DU 10.6
Annibynnol 6.2
Eraill 8.2

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+10.6
Plaid Cymru
+0.7
Dem Rhydd Cymru
−0.3
Llafur Cymru
−0.6
Ceidwadwyr Cymru
−4.8

Portread o'r etholaeth

Mae etholaeth Dwyfor Meirionydd yn un wledig, sy’n cynnwys Pen Llŷn a rhan o Barc Cenedlaethol Eryri. Mae trefi glan môr Pwllheli, Abersoch a Chricieth yn denu ymwelwyr yn ystod misoedd yr haf, felly hefyd rheilffordd Ffestiniog rhwng Porthmadog a thref Blaenau Ffestiniog sy’n enwog am gynhyrchu llechi.

Dyma’r etholaeth sydd â’r ail nifer uchaf o siaradwyr Cymraeg ar gyfartaledd – 65% yn ôl cyfrifiad 2011.

Plaid Cymru sydd wedi cynrychioli’r etholaeth hon, ac etholaeth Meirionydd Nant Conwy yn flaenorol, ers sefydlu’r Cynulliad yn 1999.

Nôl i'r brig