Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

De Clwyd

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gogledd Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Ken Skates Pleidleisiau 7,862 35.5% Newid o ran seddau (%) −6.9
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Simon Baynes Pleidleisiau 4,846 21.9% Newid o ran seddau (%) −7.3
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Mabon ap Gwynfor Pleidleisiau 3,861 17.4% Newid o ran seddau (%) −1.1
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Mandy Jones Pleidleisiau 2,827 12.8% Newid o ran seddau (%) +12.8
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Aled Roberts Pleidleisiau 2,289 10.3% Newid o ran seddau (%) +0.5
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Duncan Rees Pleidleisiau 474 2.1% Newid o ran seddau (%) +2.1

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

3,016

% a bleidleisiodd

40.9%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 35.5
Ceidwadwyr Cymru 21.9
Plaid Cymru 17.4
Plaid Annibyniaeth y DU 12.8
Dem Rhydd Cymru 10.3
Eraill 2.1

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+12.8
Dem Rhydd Cymru
+0.5
Plaid Cymru
−1.1
Llafur Cymru
−6.9
Ceidwadwyr Cymru
−7.3

Portread o'r etholaeth

Mae hon yn etholaeth sy’n cynnwys cyrion tref Wrecsam a mynyddoedd y Berwyn. Yn enwog am yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol, mae tref Llangollen - ar lannau Afon Dyfrdwy - yn etholaeth De Clwyd.

Mae gan y sedd boblogaeth o 72,373, sy’n llai na’r cyfartaledd Cymreig o 76,900. Mae cyflog wythnosol ar gyfartaledd yn £511, sydd hefyd yn llai na’r cyfartaledd o £551 trwy Gymru.

Llafur sydd wedi bod mewn grym ers bodolaeth yr etholaeth yn 1997. Yn 2011 fe gynyddodd Ken Skates fwyafrif y blaid i 2,659.

Nôl i'r brig