Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Wrecsam

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gogledd Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Lesley Griffiths Pleidleisiau 7,552 37.1% Newid o ran seddau (%) −7.7
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Andrew Atkinson Pleidleisiau 6,227 30.6% Newid o ran seddau (%) +3.7
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Carrie Harper Pleidleisiau 2,631 12.9% Newid o ran seddau (%) −1.0
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Jeanette Bassford-Barton Pleidleisiau 2,393 11.8% Newid o ran seddau (%) +11.8
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Beryl Blackmore Pleidleisiau 1,140 5.6% Newid o ran seddau (%) −8.8
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Alan Butterworth Pleidleisiau 411 2.0% Newid o ran seddau (%) +2.0

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

1,325

% a bleidleisiodd

39.5%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 37.1
Ceidwadwyr Cymru 30.6
Plaid Cymru 12.9
Plaid Annibyniaeth y DU 11.8
Dem Rhydd Cymru 5.6
Eraill 2.0

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+11.8
Ceidwadwyr Cymru
+3.7
Plaid Cymru
−1.0
Llafur Cymru
−7.7
Dem Rhydd Cymru
−8.8

Portread o'r etholaeth

Yn seiliedig ar dref Wrecsam, mae'r etholaeth hon yn y gogledd ddwyrain yn ffinio â Lloegr. Dyma'r dref fwyaf yn y gogledd, a'r drydedd ganolfan fanwerthu fwyaf ar ôl Caerdydd ac Abertawe. Mae'n enwog am ei hen fragdy a'i thim pêl-droed, ac mae ganddi un o'r parciau diwydiannol mwyaf yn y DU, sy'n darparu swyddi i filoedd o bobl yn yr ardal.

Mae gan yr etholaeth un o'r cyfraddau cyflogaeth uchaf yng Nghymru. Mae hefyd yn gartref i Ysbyty Maelor Wrecsam.

Yr aelod Llafur, Lesley Griffiths, yw'r AC presennol. Yn 2011, enillodd ychydig dros 44% o'r bleidlais. Daeth y Ceidwadwyr yn ail gyda 26%, y Democratiaid Rhyddfrydol yn drydydd gyda 14% a Phlaid Cymru yn bedwerydd gyda 13%.

Nôl i'r brig