Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Alun a Glannau Dyfrdwy

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gogledd Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Carl Sargeant Pleidleisiau 9,922 45.7% Newid o ran seddau (%) −6.9
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Mike Gibbs Pleidleisiau 4,558 21.0% Newid o ran seddau (%) −7.1
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Michelle Brown Pleidleisiau 3,765 17.4% Newid o ran seddau (%) +17.4
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Jacqui Hurst Pleidleisiau 1,944 9.0% Newid o ran seddau (%) +1.4
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Peter Williams Pleidleisiau 980 4.5% Newid o ran seddau (%) −3.1
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Martin Bennewith Pleidleisiau 527 2.4% Newid o ran seddau (%) +2.4

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

5,364

% a bleidleisiodd

34.6%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 45.7
Ceidwadwyr Cymru 21.0
Plaid Annibyniaeth y DU 17.4
Plaid Cymru 9.0
Dem Rhydd Cymru 4.5
Eraill 2.4

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+17.4
Plaid Cymru
+1.4
Dem Rhydd Cymru
−3.1
Llafur Cymru
−6.9
Ceidwadwyr Cymru
−7.1

Y diweddaraf

Yn fuan

Dyma’r lle i gael y newyddion, erthyglau a’r fideos diweddaraf ynglŷn â’r etholaeth yma ar drothwy Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol. Hefyd y canlyniadau o 10pm nos Iau 5 Mai 2016.

Senedd
BBC

Portread o'r etholaeth

Mae Alun a Glannau Dyfrdwy yn y gogledd ddwyrain ac yn ffinio gyda Chaer a Glannau Mersi. Ffatri Airbus ym Mhrychdyn yw un brif gyflogwyr yr etholaeth gyda thua 6,000 o staff. Roedd y gwaith dur yn Shotton hefyd yn gyflogwr lleol mawr ond caeodd y ffatri yn 1980. Ond mae cwmni dur Tata yn dal i ddefnyddio’r safle i gynhyrchu nwyddau arbenigol, er fe allai hyn fod o dan fygythiad wedi cyhoeddiad y cwmni ei fod yn ystyried gwerthu ei fusnes yn y DU.

Yn ystod Oes Fictoria roedd y Prif Weinidog William Gladstone yn byw yn un o ddau gastell Penarlâg. Llyfrgell Gladstone yn y dref yw'r unig lyfrgell breswyl ym Mhrydain. Cafodd un o brif sgorwyr pêl-droed Lloegr, Michael Owen, ei eni yn yr ardal yma.

Y blaid Lafur sydd wedi ei hethol i gynrychioli trigolion yr ardal yn y Cynulliad ers 1999. Yn etholiad 2011 enillodd Carl Sargeant fwy na 50% o'r bleidlais. Y Ceidwadwyr oedd yn ail gyda 28% o'r bleidlais.

Nôl i'r brig