Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Delyn

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gogledd Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Hannah Blythyn Pleidleisiau 9,480 40.9% Newid o ran seddau (%) −5.2
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Huw Williams Pleidleisiau 5,898 25.5% Newid o ran seddau (%) −8.2
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Nigel Williams Pleidleisiau 3,794 16.4% Newid o ran seddau (%) +16.4
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Paul Rowlinson Pleidleisiau 2,269 9.8% Newid o ran seddau (%) −2.8
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Tom Rippeth Pleidleisiau 1,718 7.4% Newid o ran seddau (%) −0.2

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

3,582

% a bleidleisiodd

43.3%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 40.9
Ceidwadwyr Cymru 25.5
Plaid Annibyniaeth y DU 16.4
Plaid Cymru 9.8
Dem Rhydd Cymru 7.4

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+16.4
Dem Rhydd Cymru
−0.2
Plaid Cymru
−2.8
Llafur Cymru
−5.2
Ceidwadwyr Cymru
−8.2

Portread o'r etholaeth

Mae Delyn yn etholaeth wledig gan fwyaf, sy’n cynnwys pocedi o ardaloedd diwydiannol o gwmpas Y Fflint a Dociau Mostyn. Mae hefyd yn agos at gyflogwyr mawr mewn etholaethau cyfagos yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Er gwaethaf hyn, mae diweithdra ychydig yn uwch yma na’r cyfartaledd ar draws Prydain. Y dref fwyaf yw’r Wyddgrug, cartref pencadlys llywodraeth leol. Mae swyddfeydd Cyngor Sir y Fflint wedi eu lleoli yno ac yn flaenorol roedd yn gartref i Gyngor Sir Clwyd.

Yn San Steffan roedd hi’n sedd agos rhwng Llafur a’r Ceidwadwyr yn y 1980au cyn troi’n gadarnle i Lafur yn y 1990au. Llafur sydd wedi cadw’r sedd ers etholaethau cyntaf y Cynulliad yn 1999.

Nôl i'r brig