Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Dyffryn Clwyd

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gogledd Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Ann Jones Pleidleisiau 9,560 39.5% Newid o ran seddau (%) −11.2
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Sam Rowlands Pleidleisiau 8,792 36.4% Newid o ran seddau (%) +3.0
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Paul Davies-Cooke Pleidleisiau 2,975 12.3% Newid o ran seddau (%) +12.3
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Mair Rowlands Pleidleisiau 2,098 8.7% Newid o ran seddau (%) −2.6
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Gwyn Williams Pleidleisiau 758 3.1% Newid o ran seddau (%) −1.6

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

768

% a bleidleisiodd

42.9%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 39.5
Ceidwadwyr Cymru 36.4
Plaid Annibyniaeth y DU 12.3
Plaid Cymru 8.7
Dem Rhydd Cymru 3.1

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+12.3
Ceidwadwyr Cymru
+3.0
Dem Rhydd Cymru
−1.6
Plaid Cymru
−2.6
Llafur Cymru
−11.2

Portread o'r etholaeth

Mae etholaeth Dyffryn Clwyd yn cynnwys trefi glan môr Y Rhyl a Phrestatyn i'r gogledd gyda dinas Llanelwy hefyd o fewn ei ffiniau. Ar hyd yr arfordir mae cyflogaeth yn dymhorol ar y cyfan, ac mae rhan orllewinol Y Rhyl ymhlith y wardiau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Er hynny roedd 5.4% o'r boblogaeth yn ddi-waith rhwng Hydref 2014 a Medi 2015 o gymharu â chyfartaledd y DU o 5.5% dros yr un cyfnod. Roedd 14% o drigolion yr ardal wedi ymddeol yn yr un cyfnod, ac mae tua 10,000 yn gweithio i'r sector cyhoeddus.

Ann Jones o Lafur yw'r AC ers sefydlu'r Cynulliad yn 1999. Yn 2011 cafodd Llafur 50.7% o'r bleidlais, y Ceidwadwyr 33.3%, Plaid Cymru 11.3% a'r Democratiaid Rhyddfrydol 4.7%. Yn yr Etholiad Cyffredinol y llynedd fe gipiodd y Ceidwadwyr y sedd yn San Steffan o fwyafrif o 237.

Nôl i'r brig