Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Gorllewin Clwyd

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gogledd Cymru
Canlyniad: CEID YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Darren Millar Pleidleisiau 10,831 41.3% Newid o ran seddau (%) −2.0
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Llyr Gruffydd Pleidleisiau 5,768 22.0% Newid o ran seddau (%) −1.0
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Jo Thomas Pleidleisiau 5,246 20.0% Newid o ran seddau (%) −6.4
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr David Edwards Pleidleisiau 2,985 11.4% Newid o ran seddau (%) +11.4
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Victor Babu Pleidleisiau 831 3.2% Newid o ran seddau (%) −4.2
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Julian Mahy Pleidleisiau 565 2.2% Newid o ran seddau (%) +2.2

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Ceidwadwyr Cymru Mwyafrif

5,063

% a bleidleisiodd

45.5%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Ceidwadwyr Cymru 41.3
Plaid Cymru 22.0
Llafur Cymru 20.0
Plaid Annibyniaeth y DU 11.4
Dem Rhydd Cymru 3.2
Eraill 2.2

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+11.4
Plaid Cymru
−1.0
Ceidwadwyr Cymru
−2.0
Dem Rhydd Cymru
−4.2
Llafur Cymru
−6.4

Portread o'r etholaeth

Mae etholaeth Gorllewin Clwyd yn ymestyn ar draws arfordir gogledd Cymru ac yn cynnwys trefi gwyliau Bae Colwyn ac Abergele. Mae nifer helaeth o’r rhai sy’n byw yn yr ardal hon wedi symud o Lannau Mersi a gogledd orllewin Lloegr. Mewn cyferbyniad mae yna hefyd ardaloedd gwledig, sy’n cynnwys tref Rhuthun sydd â nifer fawr o siaradwyr Cymraeg.

Mae’n sedd sy’n perfformio’n dda mewn sawl maes economaidd, gyda diweithdra yn weddol isel, yn llai na’r cyfartaledd drwy Gymru. Mae yna hefyd fwy o bobol yn gweithio ac yn cyfrannu i’r economi yma na’r cyfartaledd ar draws Cymru.

Alun Pugh ar ran Llafur enillodd y sedd am yr wyth mlynedd gyntaf y Cynulliad. Fe wnaeth Darren Millar o’r Ceidwadwyr ei drechu yn 2007, ac fe aeth yntau ymlaen i gynyddu ei fwyafrif yn yr etholiad diwethaf.

Nôl i'r brig