Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Aberconwy

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gogledd Cymru
Canlyniad: CEID YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Janet Finch-Saunders Pleidleisiau 7,646 34.7% Newid o ran seddau (%) +0.7
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Trystan Lewis Pleidleisiau 6,892 31.3% Newid o ran seddau (%) +5.0
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Mike Priestley Pleidleisiau 6,039 27.4% Newid o ran seddau (%) +1.7
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Sarah Lesiter-Burgess Pleidleisiau 781 3.5% Newid o ran seddau (%) −10.6
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Petra Haig Pleidleisiau 680 3.1% Newid o ran seddau (%) +3.1

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Ceidwadwyr Cymru Mwyafrif

754

% a bleidleisiodd

49.0%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Ceidwadwyr Cymru 34.7
Plaid Cymru 31.3
Llafur Cymru 27.4
Dem Rhydd Cymru 3.5
Plaid Werdd Cymru 3.1

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Cymru
+5.0
Plaid Werdd Cymru
+3.1
Llafur Cymru
+1.7
Ceidwadwyr Cymru
+0.7
Dem Rhydd Cymru
−10.6

Portread o'r etholaeth

Etholaeth yng ngogledd Cymru sy’n cynnwys rhan o’r arfordir a thalp sylweddol o gefn gwlad. Y dref fwyaf yw Llandudno, tref enedigol y pêldroediwr Neville Southall.Cafodd Castell Conwy ei adeiladu ar gyfer Edward I yn y 13eg Ganrif, ac mae nawr yn un o atyniadau twristiaeth mwya poblogaidd yr ardal.

Mae’r boblogaeth yn hŷn. Pobl dros 65 oed yw 24.2% o’r boblogaeth, yr ail ganran uchaf o unrhyw etholaeth Gymreig.

Yn dilyn newidiadau i’r ffiniau, Plaid Cymru gipiodd y sedd yn 2007, ond yn 2011 enillodd Janet Finch-Saunders y sedd i’r Ceidwadwyr gyda mwyafrif o 1,567 dros Blaid Cymru.

Nôl i'r brig