Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Arfon

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gogledd Cymru
Canlyniad: PC YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Sian Gwenllian Pleidleisiau 10,962 54.8% Newid o ran seddau (%) −1.9
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Sion Jones Pleidleisiau 6,800 34.0% Newid o ran seddau (%) +7.8
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Martin Peet Pleidleisiau 1,655 8.3% Newid o ran seddau (%) −4.2
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Sara Lloyd Williams Pleidleisiau 577 2.9% Newid o ran seddau (%) −1.6

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Plaid Cymru Mwyafrif

4,162

% a bleidleisiodd

50.9%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Plaid Cymru 54.8
Llafur Cymru 34.0
Ceidwadwyr Cymru 8.3
Dem Rhydd Cymru 2.9

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Llafur Cymru
+7.8
Dem Rhydd Cymru
−1.6
Plaid Cymru
−1.9
Ceidwadwyr Cymru
−4.2

Portread o'r etholaeth

Etholaeth yn y gogledd orllewin yw Arfon, sy'n cynnwys tref Caernarfon - lle cafodd Tywysog Cymru ei arwisgo yn 1969 - a dinas Bangor a'i phrifysgol. Mae twristiaeth a'r sector cyhoeddus yn gyflogwyr mawr yma, ac mae yma hefyd ddiwydiant cyfryngau ffyniannus.

Mae nifer uchel y myfyrwyr yn golygu bod proffil demograffig gwahanol o’i gymharu ag etholaethau eraill ar hyd arfordir y gogledd - 17% o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu’n hŷn yma, o'i gymharu â 26% yn Aberconwy.

Yn San Steffan, bu hen sedd Caernarfon yn gadarnle i Blaid Cymru ers i Dafydd Wigley ennill etholiad 1974. Cafodd etholaeth Arfon ei chreu ar gyfer etholiadau'r Cynulliad yn 2007. Alun Ffred Jones o’r Blaid enillodd bryd hynny gyda 52% o'r bleidlais. Yn 2011, enillodd hi eto gyda 56% o'r bleidlais. Llafur ddaeth yn ail gyda 26%, y Ceidwadwyr yn drydydd gyda 12% a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn bedwerydd gyda 4%.

Nôl i'r brig