Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Ynys Môn

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gogledd Cymru
Canlyniad: PC YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Rhun ap Iorwerth Pleidleisiau 13,788 54.8% Newid o ran seddau (%) +13.4
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Julia Dobson Pleidleisiau 4,278 17.0% Newid o ran seddau (%) −9.2
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Simon Wall Pleidleisiau 3,212 12.8% Newid o ran seddau (%) +12.8
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Clay Theakston Pleidleisiau 2,904 11.5% Newid o ran seddau (%) −17.7
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Gerry Wolff Pleidleisiau 389 1.5% Newid o ran seddau (%) +1.5
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Thomas Crofts Pleidleisiau 334 1.3% Newid o ran seddau (%) −1.8
Plaid

ANNI

Annibynnol

Ymgeiswyr Daniel Ap Eifion Jones Pleidleisiau 262 1.0% Newid o ran seddau (%) +1.0

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Plaid Cymru Mwyafrif

9,510

% a bleidleisiodd

50.0%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Plaid Cymru 54.8
Llafur Cymru 17.0
Plaid Annibyniaeth y DU 12.8
Ceidwadwyr Cymru 11.5
Plaid Werdd Cymru 1.5
Eraill 2.4

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Cymru
+13.4
Plaid Annibyniaeth y DU
+12.8
Plaid Werdd Cymru
+1.5
Llafur Cymru
−9.2
Ceidwadwyr Cymru
−17.7

Y diweddaraf

Jersey to play in inter-island tournament

Brent Pilnick

BBC Sport

Jersey's men's and women's football teams will take part in an inter-island football tournament in Ynys Mon next summer.

Jersey football team
Frank Pilnick

The event is being staged in the Welsh island, also know as Anglesey, as the sport cannot be hosted at the 2019 Island Games in Gibraltar due to a lack of facilities.

"Not only will this enhance our representative games programme next season, this tournament will provide our senior representative teams with vital experience for the 2021 Island Games," said Jersey FA chief executive Neville Davidson.

Barn trigolion Ynys Môn ynglŷn â'r sefyllfa waith yno
Barn dau sydd yn byw ar yr ynys ynglŷn â'r sefyllfa waith yno a'u gobeithion ar gyfer y dyfodol.

Yn fuan

Dyma’r lle i gael y newyddion, erthyglau a’r fideos diweddaraf ynglŷn â’r etholaeth yma ar drothwy Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol. Hefyd y canlyniadau o 10pm nos Iau 5 Mai 2016.

Senedd
BBC

Portread o'r etholaeth

Etholaeth oddi ar arfordir y gogledd orllewin yw Ynys Môn. Dyma'r unig etholaeth yng Nghymru sydd wedi ei chynrychioli gan bob un o'r pedair prif blaid mewn gwahanol etholiadau. Mae'n gartref i unig orsaf ynni niwclear y wlad, Wylfa. Mae'r Wylfa'n cael ei ddadgomisiynu ond mae cynlluniau i adeiladu gorsaf ynni niwclear newydd. Mae porthladd fferi rhyngwladol yng Nghaergybi, sy'n darparu cysylltiadau ag Iwerddon, ac mae'r diwydiant twristiaeth yn gyflogwr pwysig.

Mae bron i un o bob pedwar o'r boblogaeth (24%) dros 65 oed - un o bob pump (20%) yw'r cyfartaledd drwy Gymru.

Rhun ap Iorwerth o Blaid Cymru yw'r AC presennol - enillodd y sedd gyda bron i 60% o'r bleidlais mewn isetholiad yn 2013. Yn 2011, cyn arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, enillodd gyda 41% o'r bleidlais. Y Ceidwadwyr ddaeth yn ail gyda 29%, Llafur yn drydydd gyda 26%, a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn bedwerydd gyda 3%.

Nôl i'r brig