Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Ynys Môn

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gogledd Cymru
Canlyniad: PC YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Rhun ap Iorwerth Pleidleisiau 13,788 54.8% Newid o ran seddau (%) +13.4
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Julia Dobson Pleidleisiau 4,278 17.0% Newid o ran seddau (%) −9.2
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Simon Wall Pleidleisiau 3,212 12.8% Newid o ran seddau (%) +12.8
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Clay Theakston Pleidleisiau 2,904 11.5% Newid o ran seddau (%) −17.7
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Gerry Wolff Pleidleisiau 389 1.5% Newid o ran seddau (%) +1.5
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Thomas Crofts Pleidleisiau 334 1.3% Newid o ran seddau (%) −1.8
Plaid

ANNI

Annibynnol

Ymgeiswyr Daniel Ap Eifion Jones Pleidleisiau 262 1.0% Newid o ran seddau (%) +1.0

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Plaid Cymru Mwyafrif

9,510

% a bleidleisiodd

50.0%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Plaid Cymru 54.8
Llafur Cymru 17.0
Plaid Annibyniaeth y DU 12.8
Ceidwadwyr Cymru 11.5
Plaid Werdd Cymru 1.5
Eraill 2.4

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Cymru
+13.4
Plaid Annibyniaeth y DU
+12.8
Plaid Werdd Cymru
+1.5
Llafur Cymru
−9.2
Ceidwadwyr Cymru
−17.7

Portread o'r etholaeth

Etholaeth oddi ar arfordir y gogledd orllewin yw Ynys Môn. Dyma'r unig etholaeth yng Nghymru sydd wedi ei chynrychioli gan bob un o'r pedair prif blaid mewn gwahanol etholiadau. Mae'n gartref i unig orsaf ynni niwclear y wlad, Wylfa. Mae'r Wylfa'n cael ei ddadgomisiynu ond mae cynlluniau i adeiladu gorsaf ynni niwclear newydd. Mae porthladd fferi rhyngwladol yng Nghaergybi, sy'n darparu cysylltiadau ag Iwerddon, ac mae'r diwydiant twristiaeth yn gyflogwr pwysig.

Mae bron i un o bob pedwar o'r boblogaeth (24%) dros 65 oed - un o bob pump (20%) yw'r cyfartaledd drwy Gymru.

Rhun ap Iorwerth o Blaid Cymru yw'r AC presennol - enillodd y sedd gyda bron i 60% o'r bleidlais mewn isetholiad yn 2013. Yn 2011, cyn arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, enillodd gyda 41% o'r bleidlais. Y Ceidwadwyr ddaeth yn ail gyda 29%, Llafur yn drydydd gyda 26%, a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn bedwerydd gyda 3%.

Nôl i'r brig