Etholaethau a Rhanbarthau A-Y

Etholaethau

Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren A
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren A Rhanbarth
Aberafan Gorllewin De Cymru
Aberconwy Gogledd Cymru
Alun a Glannau Dyfrdwy Gogledd Cymru
Arfon Gogledd Cymru
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren B
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren B Rhanbarth
Blaenau Gwent Dwyrain De Cymru
Bro Morgannwg Canol De Cymru
Brycheiniog a Sir Faesyfed Canolbarth a Gorllewin Cymru
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren C
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren C Rhanbarth
Caerffili Dwyrain De Cymru
Canol Caerdydd Canol De Cymru
Castell-nedd Gorllewin De Cymru
Ceredigion Canolbarth a Gorllewin Cymru
Cwm Cynon Canol De Cymru
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren D
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren D Rhanbarth
De Caerdydd a Phenarth Canol De Cymru
De Clwyd Gogledd Cymru
Delyn Gogledd Cymru
Dwyfor Meirionnydd Canolbarth a Gorllewin Cymru
Dwyrain Abertawe Gorllewin De Cymru
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Canolbarth a Gorllewin Cymru
Dwyrain Casnewydd Dwyrain De Cymru
Dyffryn Clwyd Gogledd Cymru
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren G
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren G Rhanbarth
Gogledd Caerdydd Canol De Cymru
Gorllewin Abertawe Gorllewin De Cymru
Gorllewin Caerdydd Canol De Cymru
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gorllewin Casnewydd Dwyrain De Cymru
Gorllewin Clwyd Gogledd Cymru
Gŵyr Gorllewin De Cymru
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren I
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren I Rhanbarth
Islwyn Dwyrain De Cymru
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren Ll
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren Ll Rhanbarth
Llanelli Canolbarth a Gorllewin Cymru
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren M
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren M Rhanbarth
Maldwyn Canolbarth a Gorllewin Cymru
Merthyr Tudful a Rhymni Dwyrain De Cymru
Mynwy Dwyrain De Cymru
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren O
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren O Rhanbarth
Ogwr Gorllewin De Cymru
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren P
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren P Rhanbarth
Pen-y-bont ar Ogwr Gorllewin De Cymru
Pontypridd Canol De Cymru
Preseli Penfro Canolbarth a Gorllewin Cymru
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren Rh
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren Rh Rhanbarth
Rhondda Canol De Cymru
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren T
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren T Rhanbarth
Torfaen Dwyrain De Cymru
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren W
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren W Rhanbarth
Wrecsam Gogledd Cymru
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren Y
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren Y Rhanbarth
Ynys Môn Gogledd Cymru