Dros 100 o artistiaid Cymru'n cefnogi aros yn yr UE

Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC/PA/Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Michael Sheen, Amy Wadge, Catrin Finch, Richard Harrington, Philip Pullman ac Owen Sheers ymhlith yr artistiaid sy'n cefnogi'r ymgyrch i aros yn rhan o'r UE.

Mae dros 100 o artistiaid, cerddorion a pherfformwyr o Gymru wedi cefnogi'r ymgyrch i aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r actorion Michael Sheen a Richard Harrington, y delynores Catrin Finch a'r bardd cenedlaethol Ifor ap Glyn ymhlith yr enwau ar y rhestr.

Maen nhw wedi galw ar bleidleiswyr i ddewis aros yn yr UE, gan ddweud bod gwell mynd i'r afael ag unrhyw broblemau, yn lle cerdded i ffwrdd.

Ond dywedodd ymgyrch Vote Leave nad oedd gan y diwydiannau creadigol ddim i'w ofni o adael yr Undeb.

Disgrifiad o’r llun,
Dennis O'Neill a Connie Fisher

Mae enwau eraill ar y llythyr sy'n cefnogi'r ymgyrch i aros yn cynnwys y cantorion opera Rebecca Evans a Dennis O'Neill, David Anderson, cyfarwyddwr cyffredinol Amgueddfa Genedlaethol Cymru, y gantores a'r cyflwynydd Connie Fisher a'r enillydd Gwobr Grammy o Bontypridd, Amy Wadge.

Mae'r cyfarwyddwyr artistig Kully Thiarai o National Theatre Wales, ac Arwel Gruffydd o Theatr Genedlaethol Cymru, hefyd wedi ychwanegu eu henwau.

Yn ddiweddar mae Cronfa Ewrop Creadigol yr UE wedi buddsoddi mewn cynhyrchiadau Cymreig gan gynnwys Y Gwyll/Hinterland, tra bo Caerdydd yn ystyried cais i fod yn Brifddinas Diwylliant Ewrop yn 2023, menter sydd wedi'i rhannol ariannu gan yr UE.

Dywedodd y llythyr bod buddsoddiad yr UE wedi helpu'r diwydiant ffilm a theledu, canolfannau celfyddydau ac wedi "galluogi ein llenyddiaeth i gyrraedd marchnadoedd newydd".

Dywedodd yr awdur Philip Pullman, a gafodd ei fagu yn Llanbedr, Gwynedd: "Wrth gwrs, mae'r UE yn amherffaith - does dim byd sy'n fwy na haiku yn gallu osgoi amherffeithrwydd.

"Felly gadewch i ni weithio'n galed i'w wella, ym mha bynnag ran o'r cyfandir mawr hwn ry'n ni'n byw ynddo, ym mha bynnag iaith yr ydym yn siarad."

'Dim i'w ofni'

Dywedodd llefarydd ar ran Vote Leave, Vincent Bailey: "Y gwir yw nad oes gan y diwydiannau creadigol a chelfyddydol ddim byd i'w ofni wrth adael yr UE, ac ni ddylai'r ddadl hon ddisgyn i hawliadau gwrthffeithiol.

"Mae'r DU yn bŵer diwylliannol mawr, a byddai'n parhau felly y tu allan i'r UE. Mae theatrau, cerddoriaeth, ffilm, teledu ac amgueddfeydd Prydain yn arwain y byd, ac ymhell o gefnogi'r diwydiant hwn, mae'r UE yn cyfyngu ar ein gallu i gefnogi'r etifeddiaeth wych yma.

"Gyda'r posibiliadau newydd a fyddai'n dod o leihau'r baich rheoleiddio niweidiol, dydy gadael ddim yn ganlyniad brawychus o gwbl, ond yn un atyniadol iawn.

"Mae gan Brydain fyd celfyddydol a diwylliannol llwyddiannus, ac mae'n siwr o ffynnu o gael ei ryddhau o hualau cyfreithiol yr UE a'r ymdrechion i'w sugno mewn i frand Ewropeaidd."