Corbyn: 'Mewnfudo yn y rhoi cyfle'

  • Cyhoeddwyd
hain

Yn ôl arweinydd Llafur Jeremy Corbyn fe ddylai hawl pobl i symud o amgylch yr Undeb Ewropeaidd gael ei weld fel "cyfle" yn hytrach na phroblem.

Fe wnaeth Mr Corbyn ei sylw yng Nghaerdydd, cyn rali cefnogwyr Llafur sydd am aros yn yr Undeb Ewropeaidd

Dywedodd fod "mewnfudwyr yn cyfoethogi bywyd diwylliannol pawb."

Yn gynharach yn y dydd fe wnath Peter Hain ddweud fod yna ddryswch ymhlith cefnogwyr Llafur ynglŷn â safle'r blaid ar Ewrop.

Tra dywedodd Iain Duncan Smith, sydd o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd, nad yw "Llafur yn deall y dadleuon".

Mae Mr Corbyn, wedi ei feirniadu am ei rôl yn yr ymgyrch.

Ond mynnodd mewn cyfweliad a BBC Cymru fod ei safbwynt "gwbl glir."

"Rwyf am aros ond rwyf hefyd am weld newidiadau yn yr Undeb Ewropeaidd."

"Ond rwyf hefyd yn cydnabod pe bai ni'n aros yna byddwn yn parhau gyda'n perthynas o fasnacha gydag Ewrop".

Pan ofynnwyd iddo am bryderon cefnogwyr traddodiadol Llafur am fewnfudo dywedodd wrth BBC Cymru: "Mae yna dros 2m o Brydeinwyr yn byw mewn rhannau erial o'r Undeb Ewropeaidd.

"Mae yna nifer fawr o bobl Ewrop yn byw ac yn gweithio ym Mhrydain, yn y gwasanaeth iechyd, y system drafnidiaeth, addysg a phopeth arall. Mae'n gweithio'r ddwy ffordd.

"Dwi ddim yn ei weld yn broblem nac yn bryder, dwi'n ei weld fel cyfle, cyfle i ein bob ifanc i weithio ac astudio yn Ewrop, a'r ffordd arall hefyd.

Mae hynny cyfoethogi bywyd diwylliannol pawb."

"Cecru"

Yn y cyfamser, dywedodd yr Arglwydd Hain, fod "dryswch" ymysg pleidleiswyr traddodiadol Llafur Cymru ynghylch ei safle ar yr Undeb Ewropeaidd .

Yn ôl y gŵr sy'n arwain ymgyrch y blaid i aros o fewn yr undeb, mae angen i aelodau etholedig wneud mwy o waith ymgyrchu cyn y bleidlais mewn tair wythnos.

Dywedodd cyn Ysgrifennydd Cymru hefyd bod angen i Lafur "symud yr ymgyrch" ymlaen.

Ond mae Vote Leave, grŵp sydd o blaid gadael yr undeb, yn honni bod Llafur wedi colli'r ddadl.

Roedd Jeremy Corbyn yn annerch rali yng Nghaerdydd nos Wener gan ddatgan ei gefnogaeth o blaid aros yn yr undeb.

Ond mae rôl yr arweinydd Llafur wedi ei feirniadu gan Tim Roache o undeb GMB a ddywedodd nad oes ganddo gefnogaeth lawn i'r Undeb Ewropeaidd.

'Dryswch'

Mae'r Arglwydd Hain yn credu bod y dryswch ymysg pleidleiswyr Llafur o ganlyniad i'r cecru mewnol o fewn y blaid Geidwadol yn yr ymgyrch.

"Mae yna ddryswch mawr o ran beth yw safle Llafur," meddai.

"Mae yna lawer o weithgarwch yn mynd ymlaen, ond mae angen i ni wneud mwy. Dyma'r amser i ni gael pobl i gymryd diddordeb. Mae angen i ni symud yr ymgyrch ymlaen.

"Mae angen ysgogiad gan Lafur. Dyma ein hymateb ni a dyma lle mae'n holl egni yn mynd. Ble mae hynny'n digwydd rwy'n hyderus iawn. Mae'n sicr yn bosib ennill."

Ychwanegodd: "Mae hynny i gyd y ddibynnol ar y gwaith ychwanegol gan Aelodau Seneddol, Aelodau Cynulliad a chynghorwyr ar y stepen drws.

"Os ydyn nhw'n gwneud hynny fe wnawn ni ennill yn gyfforddus, os nad ydyn nhw mae hi am fod yn her."

'Dim llais'

Dywedodd Vincent Bailey, llefarydd ar ran Vote Leave Cymru: "Nid cwestiwn ydi hwn o fynd trwodd i bobl neu gyfathrebu'n well gyda phleidleiswyr Llafur, maen nhw wedi colli'r ddadl.

"Mae gan Lafur broblemau yn ysgogi eu cefnogwyr eu hunain i ddod allan a phleidleisio, oherwydd mae pobl yn deall fel rhan o'r Undeb Ewropeaidd nad oes gennym ni lais o ran faint o fewnfudwyr sy'n dod i'r Deyrnas Unedig a does gennym ni ddim llais ynghylch polisïau mewnfudo o Ewrop."

Roedd y cyn Ysgrifennydd Gwaith a Phensiwn Iain Duncan Smith yn ymgyrchu yn y gogledd dydd Gwener.

Dywedodd fod yr mygyrch Leave yn "gyfle i roi pŵer yn ôl i gymunedau lleol.

Ychwanegodd na nad yw "Llafur yn deall y dadleuon".

"Maen nhw'n blaid sydd yn rhoi pwyslais ar Lundain, ac maen nhw'n credu fod unrhyw un sy'n son am fewnfudo yn dioddef o senoffobia.

Dywedodd fod pobl gyffredin ofn cystadleuaeth a gweithwyr sy'n gallu gofyn am gyflogau llai.

"Dyw llafur ddim yn gwrando," meddai.