Canllaw materion refferendwm yr EU: Y dadleuon

Cyhoeddwyd

Ar ddydd Iau 23 Mehefin bydd y gorsafoedd pleidleisio yn agor i benderfynu a ddylai'r DU aros yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd. Defnyddiwch y canllaw hwn i ddod o hyd i'r dadleuon ar amrywiaeth o bynciau ar a ddylid Gadael neu Aros.