Naw a dau, 92...fydd hi'n agos yn Arfon?
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Naw a dau, 92... pa mor agos fydd hi yn Arfon eleni?

3 Rhagfyr 2019 Diweddarwyd 06:46 GMT

Arfon yw etholaeth fwyaf ymylol Cymru wedi canlyniad Etholiad Cyffredinol 2017.

92 oedd mwyafrif Hywel Williams dros y Blaid Lafur ddwy flynedd yn ôl ac mae'n ceisio sicrhau bod Plaid Cymru'n dal gafael ar y sedd y tro hwn.

Dim ond y Blaid Geidwadol a Phlaid Brexit sydd hefyd yn brwydro am y sedd, wedi i'r Democratiaid Rhyddfrydol a'r Blaid Werdd ddod i gytundeb â Phlaid Cymru fel rhan o ymgais i ennill y nifer fwyaf bosib o seddi i bleidiau sy'n gwrthwynebu gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Ond a fydd unrhyw un o'r pleidiau'n sicrhau'r rhifau angenrheidiol i wireddu eu nod wedi ymgyrch dan gysgod Brexit?

Ein gohebydd gwleidyddol, Gareth Pennant fu'n siarad â chwaraewyr bingo yng Nghaernarfon.