Etholiad 2019: Etholaeth fwyaf ymylol Cymru

Bangor
Image caption Mae'r bleidlais ym Mangor, oedd yn rhan o hen etholaeth Conwy, yn allweddol ers y newid ffiniau a drodd Caernarfon yn Arfon

Ar gyrion dinas Bangor, mae ymgeisydd Plaid Cymru Hywel Williams a'i dîm yn curo ar y drysau. Ac er bod y gwynt yn chwipio'n oer, mae'n gobeithio y bydd yr ymateb yn gynnes.

Mae o wedi bod yn Aelod Seneddol ers bron i 20 mlynedd. Bellach, mae o'n cynrychioli etholaeth fwyaf ymylol Cymru.

92 oedd ei fwyafrif yn yr etholiad cyffredinol ddwy flynedd yn ôl a bu'r Blaid Lafur o fewn trwch blewyn i gipio Arfon.

Yn rhan o Wynedd, bu'r sir honno yn un o'r rhai prin yng Nghymru a bleidleisiodd i aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd gyda 58.1% o blaid hynny.

Dyma hefyd un o'r seddi y daeth Plaid Cymru, y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Gwyrddion i gytundeb etholiadol.

Be felly ydi'r pynciau sy'n cael ei godi gan y pleidleiswyr?

"Mae pobol wedi cael llond bol o Brexit ac yn wir am dair blynedd a hanner da' ni di heb wneud dim ond siarad amdana' fo a gwario arian mawr," meddai Mr Williams.

"Felly mae pobol isio gweld hwnnw'n dod i ben, ond wrth gwrs i wneud hynny, dwi'n meddwl bod rhaid i ni aros mewn, achos os ydym ni'n gadael mi fydd na flynyddoedd o drafod eto."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Naw a dau, 92... dyna oedd mwyafrif 2017, ond pa mor agos fydd hi yn Arfon eleni?

Cafodd etholaeth Arfon ei chreu yn 2010. Yn un o etholaethau lleiaf y Deyrnas Unedig, mae Bangor, Caernarfon a Bethesda yn rhan ohoni.

Mae'r sector gyhoeddus a thwristiaeth yn gyflogwyr pwysig yn yr ardal.

Gyda thua 11,000 o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor, mae Llafur yn gobeithio elwa o hynny.

Steffie Roberts ydi ymgeisydd y blaid ac mae hi'n dweud ei bod hi'n bryd am wyneb "ffresh, newydd" ac yn mynnu bod pobol wedi cael "llond bol" ar bolisi llymder y Torïaid.

Mae Jeremy Corbyn am roi refferendwm arall ar Brexit, gyda dau ddewis - aros o fewn yr UE neu gynnig "credadwy" i adael.

"Mi fyswn i'n pleidleisio i aros," meddai Ms Roberts. "Does 'na ddim deal gwell nag aros i fewn."

Image caption Rhifau lwcus i rywun yn Neuadd Bingo Caernarfon - ond pwy fydd â'r niferoedd i sichrau sedd Arfon yn Nhŷ'r Cyffredin?

Y Ceidwadwyr ddaeth yn drydydd yn Arfon y tro diwetha' gyda 16.4% o'r bleidlais.

Mae ei hymgeisydd nhw y tro yma Gonul Daniel yn byw yn Llundain, ond, meddai, yn barod i symud i'r etholaeth os ydi hi'n cael ei hethol.

Dywedodd: "Fe wnes i bleidleisio i aros. Ond oherwydd bod 'na bleidlais ddemocrataidd wedi bod mewn refferendwm a bod pobol y DU wedi pleidleisio am Brexit, dwi'n meddwl ein bod ni'n gyd yn Brexiteers bellach ac y dylen ni gefnogi'r cytundeb i adael."

Garry Gribben ydi ymgeisydd Arfon Plaid Brexit, ond doedd o ddim ar gael i wneud cyfweliad.

Gyda mwyafrif bach iawn Plaid Cymru, byddai colli'r sedd hon mewn cornel o Gymru sy'n gadarnle iddyn nhw yn ergyd fawr.

Pwy sy'n sefyll yn Arfon

  • Gonul Daniels - Ceidwadwyr
  • Gary Gribben - Plaid Brexit
  • Hywel Williams - Plaid Cymru
  • Steffie Williams Roberts - Llafur

  

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol