Llafur yn addo Morlyn Abertawe a Wylfa Newydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Reuters

Byddai cynlluniau mawr i Gymru, gan gynnwys morlyn llanw Bae Abertawe, yn cael eu hadeiladu os ydy Llafur yn ennill yr etholiad cyffredinol, meddai maniffesto'r blaid.

Fe gyhoeddodd Llywodraeth y DU na fyddan nhw'n parhau gyda'r cynllun y llynedd, ond mae yna ymdrechion i'w adfywio.

Byddai Llafur hefyd yn bwrw ymlaen gydag adeiladu gorsaf niwclear Wylfa Newydd yn Ynys Môn.

Yn ogystal, mae'r maniffesto yn dweud bod y blaid wedi ymrwymo i drydaneiddio'r rheilffyrdd a'i ehangu ar draws y DU, gan gynnwys Cymru.

Fe benderfynodd y llywodraeth Geidwadol nad oedd y cynllun morlyn gwerth £1.3bn, a gafodd £200m o gefnogaeth gan weinidogion Cymru, yn cwrdd â'r "meini prawf gwerth am arian i'r trethdalwyr".

Cafodd y penderfyniad ei feirniadu gan wleidyddion ar draws y pleidiau, gan gynnwys y Torïaid.