Cyn-AS Ceidwadol yn tynnu'n ôl fel ymgeisydd yn Ynys Môn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunFe gollodd Chris Davies ei sedd fel Aelod Seneddol Brycheiniog a Maesyfed am hawlio treuliau ffug

Mae cyn-Aelod Seneddol Ceidwadol wnaeth golli ei sedd ar ôl cael ei ddedfrydu am hawlio treuliau ffug wedi tynnu'n ôl fel ymgeisydd Seneddol y blaid yn Ynys Môn.

Mewn datganiad yn hwyr nos Fawrth, dywedodd Chris Davies nad yw am sefyll ar ran y blaid yn yr etholaeth yn dilyn beirniadaeth yn y cyfryngau ynghylch ei ddewis fel ymgeisydd.

Dywedodd: "Yn sgil yr ymateb yn y cyfryngau i'r syniad o finnau'n sefyll fel ymgeisydd, rwyf wedi penderfynu tynnu'n ôl o'r broses dethol.

"Nid wyf eisiau rhoi fy ngwraig a fy nheulu drwy ofid pellach."

'Difrifol o ddiffygiol'

Mae ffigwr blaenllaw o fewn y Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud wrth BBC Cymru bod "yr ymgyrch wedi bod yn simsan, i ddweud y lleiaf".

Ychwanegodd bod y broses o ddewis ymgeiswyr "wedi bod yn ddifrifol o ddiffygiol ac anhrefnus".

Collodd Mr Davies sedd Brycheiniog a Sir Faesyfed ar ôl i 10,005 o bobl arwyddo deiseb galw nôl.

Roedd hynny ar ôl iddo bledio'n euog mewn llys yn Llundain ym mis Mawrth i ddau gyhuddiad o hawlio treuliau ffug.

Fe wnaeth sefyll eto cyn colli'r is-etholiad i'r Democrat Rhyddfrydol, Jane Dodds.

'Allwch chi ddim ffugio'r peth'

Roedd yna feirniadaeth o sawl cyfeiriad nos Fawrth wedi iddi ddod i'r amlwg mai Mr Davies fyddai'r ymgeisydd Ceidwadol yn etholaeth Ynys Môn.

Gan gyfeirio at ddatblgygiadau'r wythnos hon yn ymwneud â'r AC annibynnol, Neil McEvoy, dywedodd yr Aelod Cynulliad Ceidwadol, Angela Burns: "O'n i'n credu heddiw ein bod wedi cyrraedd isafbwynt mewn gwleidyddiaeth yng Nghymru.

"Wedyn, dwi'n darganfod fod Chris Davies wedi'i enwebu i sefyll yn Ynys Môn. Gallwch chi ddim ffugio'r fath beth!"

disgrifiad o’r llunFe fynegodd yr AC Ceidwadol, Angela Burns amheuaeth ynghylch dewis Chris Davies fel ymgeisydd

Roedd cadeirydd y Ceidwadwyr Cymreig, Byron Davies wedi awgrymu bod hi'n bryd i Mr Davies allu "symud ymlaen" ac mai "mater mewnol i'r blaid" oedd yr enwebiad.

"Fe wnaeth Chris gamgymeriad ac mae wedi talu'r pris," meddai, cyn i Mr Davies dynnu'n ôl fel ymgeisydd.

Dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru yn yr etholiaeth, Aled ap Dafydd, bod dewis Mr Davies yn "anghredadwy" ac yn "gwawdio" pobl yr ynys.

Yn ôl yr ymgeisydd Llafur, Mary Roberts, roedd pobl yr etholaeth "yn haeddu gwell".

Dywedodd dirprwy arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, y Farwnes Christine Humphreys, bod y Ceidwadwyr "wedi amlygu dirmyg llwyr" at bleidleiswyr Ynys Môn.

Mae Plaid Brexit yn bwriadu enwebu Helen Jenner.

Mae'r cyfnod enwebu ymgeiswyr yn dod i ben ar 14 Tachwedd.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol