Cyn-ymgeisydd Llafur yn galw am ddewis agored yn Arfon

  • Cyhoeddwyd
Sion Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Blaid Lafur "yn colli cyfle", medd Sion Jones, trwy ei rwystro rhag ymgeisio yn yr etholiad

Mae'r unig gynghorydd Llafur ar Gyngor Gwynedd yn dweud ei fod yn anhapus fod polisi rhestrau menywod yn unig y blaid yn ei atal rhag bod yn ymgeisydd Seneddol yn etholaeth Arfon - prif darged ymgyrch y blaid yng Nghymru.

Dywed Sion Jones fod y polisi yn "ofnadwy o rwystredig" iddo, ond mae'r blaid yn amddiffyn y cam sy'n anelu at "gydraddoldeb rhwng dynion a menywod".

Daeth Mary Griffiths-Clarke o fewn 92 pleidlais i gipio'r sedd oddi ar y cyn-AS Plaid Cymru, Hywel Williams yn etholiad cyffredinol 2017.

Am resymau iechyd ac ymrwymiadau gwaith, mae hi wedi tynnu'n ôl fel ymgeisydd Llafur y tro hwn.

Fel yr ymgeisydd Llafur yn etholiad Cynulliad 2016, fe gynyddodd Mr Jones ganran y bleidlais i'r blaid 7.8% wrth ddod yn ail i Blaid Cymru.

Mae'n dweud na allai "ddiystyru" y posibilrwydd o sefyll fel ymgeisydd annibynnol am ei fod yn rhwystredig ynghylch polisi i ganiatáu ymgeiswyr benywaidd yn unig.

'Colli cyfle'

"Os mae AS Llafur yn sefyll i lawr dwi'n dallt yn iawn y rheol lle mae 'na restr merched yn unig i gael mwy o ASau benywaidd," meddai.

"Ond yn fa'ma yn Arfon, 'dan ni mewn sefyllfa lle fi ydy'r unig aelod Llafur o'r cyngor a dwi'n teimlo bod y blaid yn colli cyfle yma.

"Byswn i'n barod i fynd allan i ymgyrchu 'fory, ond mae'n ofnadwy o rwystredig, does gen i ddim amheuaeth galla' i guro Hywel Williams."

Disgrifiad o’r llun,
Daeth Llafur yn agos at gipio sedd Arfon yn etholiad cyffredinol 2017

"Rydw wedi cael gymaint o bobl yn gofyn os dwi'n sefyll a dwi 'di trio egluro hynny i'r blaid yn ganolog, bod angen dewis agored.

"Bydda'n cymryd amser i godi profile rhywun sydd ddim yn berson lleol, felly mae'n sefyllfa ofnadwy o rwystredig."

Polisi 'beiddgar'

Dywedodd llefarydd ar ran Llafur Cymru bod y polisi yn un "beiddgar" i sicrhau cydraddoldeb rhwng dynion a merched o fewn y blaid yn San Steffan.

"Rhan allweddol o'r trywydd yma yw sicrhau bod gyda ni ymgeiswyr benywaidd yn achos seddau lle mae ASau Llafur Cymru yn ymddeol a seddau sydd o fewn ein cyrraedd yn yr etholiad nesaf," meddai.

"Rydym yn edrych ymlaen at ennill yn Arfon, a sicrhau'r nifer uchaf erioed o ASau benywaidd yn San Steffan."

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol a'r Blaid Werdd wedi penderfynu peidio â sefyll yn etholaeth Arfon fel rhan o gytundeb gyda Phlaid Cymru.

Yr ymgeiswyr sydd wedi cyhoeddi eu bwriad i sefyll yn yr etholaeth hyd yma ydy Hywel Williams i Blaid Cymru a Gary Gribben i Blaid Brexit.

Mae'r cyfnod enwebu ymgeiswyr yn dod i ben ar 14 Tachwedd.