Etholiad 2019: Sut ddyliwn i bleidleisio?

Canllaw polisi

Mae'r prif bleidiau sy'n sefyll yng Nghymru wedi dechrau cyhoeddi eu haddewidion ar gyfer yr etholiad cyffredinol ar Ragfyr 12.

I'ch cynorthwyo yn ystod yr ymgyrch, dyma ganllaw polisi.

Bydd maniffestos y pleidiau'n cynnwys rhestr o addewidion, yn esbonio beth fydden nhw'n ei wneud pe baen nhw'n cael eu hethol.

Bydd y canllaw hwn yn cael ei ddiweddaru pan fydd y dogfennau hynny wedi eu cyhoeddi.