Aelodau Seneddol newydd ar eu ffordd i San Steffan

Anna McMorrin a Tonia Antionazzi Image copyright Twitter@ToniaAntioniazzi
Image caption Anna McMorrin a Tonia Antionazzi gafodd eu hethol yn yr etholiad cyffredinol

Wrth i'r Prif Weinidog Theresa May wynebu ansicrwydd gwleidyddol roedd yna wên ar rai wynebau ddydd Llun wrth iddynt deithio am y tro cyntaf i San Steffan fel aelodau seneddol.

Roedd seddi Anna McMorrin a Tonia Antionazzi ymhlith y tair a gipiwyd gan Y Blaid Lafur oddi ar y Torïaid yn yr etholiad cyffredinol ddydd Iau.

Cipiodd Anna McMorrin sedd Gogledd Caerdydd oddi ar y Ceidwadwr Craig Williams gyda mwyafrif o 4,174.

Colli hefyd fu hanes y Ceidwadwyr yng Ngŵyr wrth i Tonia Antoniazzi drechu'r Ceidwadwr Byron Davies gan sicrhau 49.9% o'r bleidlais i Lafur.

"Rwy'n edrych ymlaen," meddai Tonia Antoniezzi.

"Rwy'n credu i ni gael ymgyrch ardderchog - ymgyrch a oedd yn seiliedig ar waith tîm rhagorol."

Un arall sydd ar ei ffordd i Lundain yw Chris Ruane.

Ond dyw coridorau San Steffan ddim yn newydd iddo fe gan ei fod wedi bod yn aelod seneddol am ddeunaw mlynedd cyn colli'r sedd yn Nyffryn Clwyd yn 2015 i'r Ceidwadwyr.

Un arall sydd wedi teithio ar y trên brynhawn Llun i Lundain yw Ben Lake. Fe bellach yw Aelod Seneddol Ceredigion wedi iddo drechu y Democrat Rhyddfrydol Mark Williams o 104 pleidlais.

Image copyright Ben Lake
Image caption Ben Lake, AS Ceredigion ar ei ffordd i Lundain

Wrth siarad ar raglen Dewi Llwyd ar BBC Radio Cymru, dywedodd Ben Lake: "Dwi'n awyddus iawn i ddechrau ar y gwaith a dechrau gweithio i bobl Ceredigion.

"Na'th 70% o'r bobl na'th bleidleisio yn yr etholiad ddim pleidleisio drosta i, felly mae gen i bontydd i'w hadeiladu. Rhaid bo fi'n gwasanaethu pawb.

"Dwi'n deall bod 'na dipyn o waith trefnu i'w wneud yn y dyddie cyntaf, yn enwedig o ran bachu swyddfa."

Straeon perthnasol