Beirniaid Corbyn yng Nghymru yn canmol ei berfformiad

Wayne David and Stephen Kinnock
Image caption Wayne David a Stephen Kinnock yn canmol perfformiad etholiadol Jeremy Corbyn

Mae dau o feirniaid amlwg Jeremy Corbyn yng Nghymru wedi annog aelodau seneddol llafur i gefnogi eu harweinydd wedi ei lwyddiant yn yr etholiad cyffredinol.

Er i'r blaid lafur ennill 56 sedd yn llai na'r Ceidwadwyr mi wnaethont yn well na'r disgwyl a llwyddont i rwystro Theresa May rhag sicrhau mwyafrif.

Dywedodd AS Caerffili Wayne David: "Petai etholiad cyffredinol arall bydden i'n dweud 'awn amdani' gan gefnogi Jeremy Corbyn."

Roedd Mr David ymhlith y rhai a ymddiswyddodd o fainc flaen y blaid Lafur fis Mehefin y llynedd ac yn dweud nad oedd Mr Corbyn yn addas i fod yn arweinydd. Ond ym mis Hydref dychwelodd i fod yn weinidog amddiffyn yr wrthblaid.

Mewn cyfweliad ddydd Sul dywedodd Mr David: "Mae'n gwbl rhyfeddol sut y llwyddodd Mr Corbyn i ddenu pobl i gefnogi'r blaid ac o ganlyniad mae wedi ennyn parch ymhlith aelodau seneddol ac etholwyr.

"Ein swyddogaeth ni nawr," meddai Mr David, "yw dangos y gwendidau amlwg sydd yn y llywodraeth ac os oes etholiad arall mi fydden i'n dweud 'awn amdani'. Gadewch i ni gefnogi Jeremy Corbyn ac ennill yr etholiad.

"Mae'n gwbl rhyfeddol sut y llwyddodd i ennill parch pobl ifanc ond rwy'n teimlo oherwydd iddo wneud hynny ei fod yn haeddu parch anferth gan aelodau seneddol a phobl Prydain."

'Camau breision ymlaen'

Dywedodd AS Aberafan Stephen Kinnock y byddai'n fraint ganddo gymryd swydd mainc flaen petai'n cael ei chynnig.

Y llynedd ymddiswyddodd Mr Kinnock fel cynorthwy-ydd i weinidog busnes yr wrthblaid Angela Eagle gan weld gwendidau yn ymgyrch Mr Corbyn yn refferendwm y DU.

Ond mewn cyfweliad â'r BBC ddydd Sul dywedodd Mr Kinnock fod y blaid lafur wedi "gwneud camau breision i'r cyfeiriad iawn" ddydd Iau.

Ychwanegodd Mr Kinnock bod angen i'r "blaid lafur ehangu ei hapêl."

Image caption Mae Jeremy Corbyn yn dweud ei fod yn barod am etholiad cyffredinol arall

Ddydd Gwener dywedodd Owen Smith a heriodd Mr Corbyn am yr arweinyddiaeth fod ei deimladau wedi bod yn anghywir.

Tra'n cael ei holi ar raglen Andrew Marr ddydd Sul, dywedodd Mr Corbyn y byddai'n gwahodd aelodau seneddol i gefnogi ei bolisïau yn hytrach na pholisïau Mrs May.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan Hywel Williams fod y blaid yn barod i wrando ar unrhyw blaid flaengar ond nad oedd diddordeb gan Blaid Cymru i ffurfio clymblaid gyda Llafur.

Ychwanegodd nad oedd yn credu bod diddordeb gan Llafur i wneud hynny chwaith.

Er fod Llafur wedi llwyddo i gynyddu eu seddi yn San Steffan mae'r blaid yn parhau yn ail blaid yn Nhy'r Cyffredin gyda 262 sedd - oddeutu 60 sedd yn fyr o fwyafrif.