Aelodau Seneddol Ceidwadol Cymru yn disgwyl eu tynged

Alun Cairns and Guto Bebb
Image caption Cafodd Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns a'r gweinidog Guto Bebb eu hailethol fel ASau

Ddeuddydd wedi'r etholiad cyffredinol mae Ceidwadwyr llywodraeth Theresa May yn disgwyl i weld a fyddant yn cael parhau yn y cabinet.

Er i Mrs May golli ei mwyafrif yn yr etholiad cyffredinol, mae hi yn parhau yn brif weinidog gyda chefnogaeth y DUP o Ogledd Iwerddon.

Llwyddodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns a'r gweinidog, Guto Bebb i gadw eu seddi ym Mro Morgannwg ac Aberconwy.

Hefyd llwyddodd Gwenidog Brexit, David Jones i gadw Gorllewin Clwyd.

Mae'r canlyniadau ar draws y Deyrnas Unedig yn golygu mai senedd grog fydd y senedd nesaf, a'r Ceidwadwyr yw'r blaid fwyaf.

Ddydd Gwener dywedodd Theresa May y byddai'n ceisio ffurfio llywodraeth leiafrifol gyda chefnogaeth y DUP o Ogledd Iwerddon.

Eisoes mae Mrs May wedi wynebu galwadau i ymddiswyddo.

Yn ôl Anna Soubry, aelod seneddol Broxtowe, fe dylai Mrs May ystyried ei sefyllfa wedi iddi arwain ymgyrch "drychinebus".

Mae ASau eraill, yn eu plith Iain Duncan Smith, wedi annog Mrs May i aros gan ddweud y byddai brwydr am yr arweinyddiaeth yn "drychineb".

Ddydd Gwener, cadarnhaodd Mrs May ei bod am gadw y gweinidogion amlycaf yn y cabinet - yn eu plith mae'r Canghellor, Philip Hammond, a'r Ysgrifennydd Tramor, Boris Johnson.

Image caption Mae David Jones yn dweud mai Theresa May yw'r "arweinydd cryfaf ar hyn o bryd"

Yng Nghymru fe gollodd y Ceidwadwyr dair sedd i Lafur er iddynt obeithio gipio seddi.

Wrth iddi ddewis ei chabinet, y disgwyl yw y bydd Mrs May o dan bwysau i ddewis aelodau a fydd yn uno'r blaid ac yn adfer ei hawdurdod hi fel Prif Weinidog wedi canlyniad siomedig.

Wrth gael ei holi gan y BBC ddydd Gwener dywedodd David Jones, ymgyrchydd Brexit a chyn ysgrifennydd Cymru mai Mrs May yw'r "arweinydd gorau sydd gan y Torïaid ar hyn o bryd.