Etholiad: Cynulleidfaoedd byw i holi arweinwyr Cymru

Ask The Leader

Bydd arweinwyr gwleidyddol Cymru yn cael eu holi fesul un o flaen cynulleidfa fyw yr wythnos hon, wrth i ymgyrchu'r etholiad cyffredinol barhau.

Yn y digwyddiad cyntaf ddydd Llun fel rhan o gyfres Ask The Leader BBC Cymru, bydd arweinydd y Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns yn cael ei holi yn Rhosllanerchrugog ger Wrecsam, gan gynulleidfa sydd wedi'u gwahodd yn arbennig.

Yn ystod yr wythnos bydd Neil Hamilton o UKIP, Mark Williams o'r Democratiaid Rhyddfrydol, Leanne Wood o Blaid Cymru, a Carwyn Jones o'r Blaid Lafur hefyd yn cael eu holi.

Bydd yr arweinwyr Cymreig hefyd yn mynd benben â'i gilydd mewn dadl deledu fyw ar 30 Mai, cyn i etholwyr fynd ati i fwrw'u pleidlais yn yr etholiad ar 8 Mehefin.

'Dan y chwyddwydr'

Bethan Rhys Roberts fydd yn cyflwyno'r cyfres o raglenni byw Ask The Leader, fydd yn cael eu darlledu o etholaethau ar draws Cymru yn ystod yr wythnos.

Yn dilyn ymddangosiad Mr Cairns yn Rhosllanerchrugog, bydd Mr Hamilton yn cael ei holi gan gynulleidfa fyw ym Mangor nos Fawrth, cyn i Mr Williams wynebu cwestiynau yn Y Trallwng ddydd Mercher.

Bydd Ms Wood yn cael ei holi ym Maesteg nos Iau, cyn i'r daith gloi gyda Mr Jones yn wynebu cynulleidfa yng Nglyn Ebwy nos Wener.

Image caption Bethan Rhys Roberts fydd yn llywio'r digwyddiadau Ask The Leader

Bydd y rhaglenni hanner awr yn cael eu darlledu am 19:30 bob nos, onibai am nos Iau pan fydd y rhaglen yn dechrau am 19:00.

Maen nhw'n rhan o slot awr o hyd rhwng 19:00 ac 20:00 bob noson yr wythnos hon ar BBC One Wales, ble bydd Andrew Neil hefyd yn cyfweld ag arweinwyr gwleidyddol y DU.

Image copyright ITV Cymru
Image caption Mae'r pump arweinydd eisoes wedi wynebu'i gilydd mewn un dadl deledu fyw yn ystod yr ymgyrch eleni

Dywedodd Mark O'Callaghan, Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru: "Unwaith eto fe fydd BBC Cymru wrth galon y trafod gwleidyddol wrth i ni edrych ymlaen at yr etholiad cyffredinol ym mis Mehefin.

"Does dim dwywaith y bydd sawl tro yn y ffordd sy'n arwain at yr etholiad ac fe fydd cyflwynwyr a gohebwyr BBC Cymru yn effro i bob si er mwyn darparu canllaw cynhwysfawr i brif faterion yr etholiad.

"Byddwn yn rhoi'r holl bolisïau a'r arweinwyr o dan y chwyddwydr - gan roi cyfle i etholwyr ar hyd a lled Cymru herio bob un o arweinwyr y pleidiau yn ein cyfres o raglenni byw Ask the Leader, cyn i arweinwyr y prif bleidiau fynd benben yn y BBC Wales Leaders Debate.

"Mae'r siwrne i'r blwch pleidleisio yn addo i fod yn un cyffrous - gyda BBC Cymru yno bob cam o'r daith."