Canllaw Maniffesto 2017

Dyma ganllaw i safbwyntiau'r prif bleidiau gwleidyddol ar faterion allweddol, a bydd yn cael ei ddiweddaru wrth i bob plaid gyhoeddi eu maniffesto.

Darllenwch am ein methodoleg yma.

Straeon perthnasol