Cwis: Pa mor dda ydych chi'n adnabod eich etholaeth?

Faint ydych chi'n ei wybod am eich ardal?

Faint o bobl yn eich ardal wnaeth bleidleisio yn yr etholiad diwethaf? Ydych chi'n hŷn neu'n iau na'r cyfartaledd yn yr ardal?

Defnyddiwch y blwch isod i ddarganfod eich etholaeth a gwneud y cwis.

Yn anffodus nid yw eich porwr yn gallu arddangos y cynnwys hwn

Neu defnyddiwch ein rhestr yn nhrefn yr wyddor.