UKIP yn gobeithio 'rhoi tolc' i gefnogaeth y Ceidwadwyr

Neil Hamilton yn y stiwdio
Image caption Mae'n "nonsens" i feddwl y bydd Theresa May yn rheoli mewnfudo, meddai Neil Hamilton

Dylai etholwyr bleidleisio dros UKIP er mwyn sicrhau bod Theresa May yn gwireddu Brexit, meddai arweinydd y blaid yn y Cynulliad.

Dywedodd Neil Hamilton wrth BBC Radio Wales fod y prif weinidog wedi bod yn "llugoer" o blaid aros yn yr UE, ac nad oedd hi'n ddigon cadarn i sicrhau y bydd y DU yn rheoli ei ffiniau.

Mynnodd y gallai'r DU oroesi y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd ac y gallen nhw barhau i fasnachu â'r gwledydd oedd yn aelodau.

Dywedodd hefyd fod Paul Nuttall yn arweinydd effeithiol ar UKIP, ac nad oedd eisiau'r swydd ei hun.

'Lleihau mewnfudo'

Yn y cyntaf mewn cyfres o gyfweliadau â ffigyrau gwleidyddol amlwg o Gymru ar raglen Jason Mohammad, dywedodd Mr Hamilton fod UKIP yn "bolisi yswiriant" rhag ofn bod y Ceidwadwyr yn "gwastraffu cyfleoedd" Brexit.

Dywedodd nad oedd Mrs May wedi gwneud "unrhyw ymdrech" i leihau mewnfudo o du allan i'r UE yn ystod ei chyfnod fel ysgrifennydd cartref ac yna prif weinidog.

"Mae'r syniad ei bod hi'n mynd i wireddu beth oedd elfen bwysicaf yr ymgyrch refferendwm, dwi'n meddwl bod hynny'n nonsens," meddai.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Seddi Laura McAllister i'w gwylio: UKIP

"Fyddai gennym ni ddim refferendwm yn y lle cyntaf pe bai e ddim am UKIP yn anadlu lawr gyddfau'r Torïaid yn ystod y senedd ddiwethaf."

Ychwanegodd Mr Hamilton fod UKIP eisiau haneru'r gyllideb ar gyfer cymorth ariannol rhyngwladol - tua £8bn y flwyddyn - er mwyn gwario ar faterion o fewn y DU fel y gwasanaeth iechyd.

Fe wnaeth e hefyd awgrymu cael gwared ar gymorthdaliadau ar gyfer ynni adnewyddadwy er mwyn lleihau biliau cwsmeriaid.

A dywedodd ei fod yn gwrthwynebu llinell drenau cyflym HS2, gan ddweud y byddai'n well gwario'r arian ar weddill y rhwydwaith drenau.

Straeon perthnasol