Maniffesto'r Ceidwadwyr yn addo 'newid gwirioneddol'

Cyhoeddwyd

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi lansio eu maniffesto ar gyfer etholiad y Cynulliad, gan addo "newid gwirioneddol" a chreu 50,000 o swyddi.

Dywedodd yr arweinydd, Andrew RT Davies, nad oedd Cymru'n gallu "cael ei gadael ar ôl" dan Lafur.

Ychwanegodd: "Mae'n rhaid i ni fod yn angerddol am annog pobl i ddod allan a phleidleisio dros y Ceidwadwyr Cymreig ar 5 Mai."

Fe dynnodd Mr Davies sylw at y Gwasanaeth Iechyd yng ngogledd Cymru, gan ddweud fod y blaid Lafur wedi ei "esgeuluso'n wael".

Dywedodd bod un mewn saith o bobl ar restr aros - ffigwr "na all gael ei ganiatáu", meddai.

Mae'r blaid yn addo diogelu cyllid y Gwasanaeth Iechyd, lleihau biliau treth i 1.3 miliwn o gartrefi a gwario £150m ychwanegol i ariannu ysgolion.

Mewn erthygl ym mhapur newydd y Sunday Times, dywedodd Mr Davies hefyd y byddai'r Ceidwadwyr yn torri treth incwm 2c yn y bunt.

Disgrifiad,
James Williams sy'n pwyso a mesur y cynnwys a'r addewidion

Mae'r maniffesto yn addo:

  • Sicrhau bod o leiaf 75% o ambiwlansys yn ymateb i'r galwadau mwyaf difrifol o fewn wyth munud;
  • Lleihau biliau 1.3 miliwn o gartrefi, peidio cynyddu treth y cyngor a thorri treth incwm;
  • Sicrhau nad yw cynghorau'n casglu sbwriel fwy nag unwaith pob pythefnos;
  • Creu 50,000 o swyddi a chefnogi busnesau bach;
  • Sicrhau bod gan bawb wasanaeth ffonau symudol a band eang erbyn 2019;
  • Amddiffyn cyllideb y Gwasanaeth Iechyd;
  • Amddiffyn asedau gwerth £100,000 i'r rheiny mewn gofal preswyl, gan gyflwyno cap wythnosol ar gostau;
  • Cyllido ysgolion yn uniongyrcholl gan ddarparu £150m yn ychwanegol;
  • Treblu gofal plant am ddim i rieni blant rhwng tri a phedwar oed.