Etholiad y Cynulliad: Cynulleidfaoedd yn holi'r arweinwyr

Cyhoeddwyd

Bydd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams, yn ateb cwestiynau gan gynulleidfa stiwdio yn Aberystwyth nos Fercher.

Dyma'r trydydd o bum dadl Ask the Leader dros gyfnod o bum noson o 11 Ebrill.

Y newyddiadurwraig a chyflwynydd, Bethan Rhys Roberts, sy'n cynnal y digwyddiad.

Bydd y rhaglen i'w gweld ar BBC One Wales am 19:00.

Pwy ydi Kirsty Williams?

Mae Kirsty Williams wedi bod yn aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol ers iddo gael ei sefydlu yn 1999 - yn 28, hi oedd un o'r ACau ieuengaf i gael ei hethol.

Ar ôl etholiad 2007, fe ymgyrchodd yn erbyn i'w phlaid ymrwymo i'r hyn a elwir yn glymblaid enfys gyda'r Ceidwadwyr a Phlaid Cymru ym Mae Caerdydd.

Fe achosodd hynny raniadau yn y blaid - fe ddaeth hi'n arweinydd ar y blaid yng Nghymru ddeunaw mis yn ddiweddarach.

Yn gynnar yn ei harweinyddiaeth, fe lansiodd Ms Williams 'Prosiect 31' - cynllun a fyddai'n gweld Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn anelu at ennill mwyafrif o seddi ym Mae Caerdydd.

Fodd bynnag, yn ei hunig ymgyrch etholiadol fel arweinydd hyd yma - 2011 - fe gollodd y Democratiaid Rhyddfrydol un o'u chwe sedd, ac mae'r polau yn awgrymu bod ganddynt frwydr i gadw gweddill y seddi y tro hwn.

Eto i ddod

Dydd Iau 14 Ebrill - arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn Aberystwyth

Dydd Gwener 15 Ebrill - arweinydd Llafur Cymru Carwyn Jones yn Llangollen