Etholiad y Cynulliad: Cynulleidfaoedd yn holi'r arweinwyr

Cyhoeddwyd

Bydd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, yn ateb cwestiynau gan gynulleidfa stiwdio yn Abertawe nos Lun.

Dyma'r cyntaf o bum dadl Ask the Leader dros gyfnod o bum noson o 11 Ebrill.

Y newyddiadurwraig a chyflwynydd, Bethan Rhys Roberts, sy'n cynnal y digwyddiad.

Bydd y rhaglen i'w gweld ar BBC One Wales am 19:00.

Pwy ydi Andrew RT Davies?

Cafodd ei ethol yn arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn 2011 a'r gred oedd ei fod ar asgell dde'r blaid, ac ychydig yn amheus o ddatganoli.

Ond dro ar ôl tro mae Mr Davies wedi cefnogi mwy o bwerau i'r Cynulliad, gan groesawu'r cyfle i dorri trethi er mwyn denu busnesau i Gymru.

Mae hefyd wedi mynd yn erbyn llawer o'i blaid ei hun, yn fwy diweddar gyda'r prif weinidog ynghylch y refferendwm ar Ewrop.

Tra bod David Cameron yn ymgyrchu i aros o fewn yr undeb, mae Mr Davies o blaid gadael.

Mae'n fwy rhyddfrydol ar rai materion na Cheidwadwyr eraill, gan gynnwys ei gefnogaeth dros briodasau hoyw.

Eto i ddod

Dydd Mawrth 12 Ebrill - arweinydd UKIP Cymru Nathan Gill yn Abertawe

Dydd Mercher 13 Ebrill - arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig Kirsty Williams yn Aberystwyth

Dydd Iau 14 Ebrill - arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn Aberystwyth

Dydd Gwener 15 Ebrill - arweinydd Llafur Cymru Carwyn Jones yn Llangollen