Etholiad Cymru 2016: Diwylliant a Chwaraeon

Cyhoeddwyd

Diwylliant a Chwaraeon

Pleidiau wedi eu rhestru yn nhrefn yr wyddor

Prif addewidion:

 • Cyflwyno cofrestrau lleol i gynorthwyo gwarchod adeiladau a lleoedd o bwysigrwydd i'r ardal
 • Cyflwyno system 'Hawl i Gynnig' er mwyn galluogi cymunedau i sicrhau asedau sydd o bwysigrwydd i hunaniaeth ardal
 • Ymgyrchu i warchod nawdd S4C ac adolygu ei gylch gorchwyl
 • Galw am gyflwyno ardaloedd sefyll diogel i gefnogwyr pêl-droed sefyll mewn stadia yng Nghymru.

Prif addewidion:

 • Creu 'Gwaddol Ddiwylliannol Gymreig' i ariannu'r celfyddydau
 • Ailsefydlu Bwrdd Croeso Cymru a hybu mwy o gyd-drefnu ym maes gwybodaeth i ymwelwyr
 • Gwneud cais i gynnal rhan o'r Tour de France a Gemau'r Gymanwlad, gweithio gyda Chyngor Caerdydd ar gais i fod yn Brifddinas Diwylliant Ewrop
 • Gwarchod grant Cyngor Celfyddydau Cymru a Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
 • Cynyddu buddsoddiad yn y celfyddydau drwy greu cronfa her
 • Penderfynu ar y posibilrwydd o gynnal Gemau'r Gymanwlad yng Nghymru yn 2026
 • Creu "Cymru Hanesyddol" i uno swyddogaethau masnachol y Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol, CADW ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru
 • Creu "coridor o ddiwylliant" ger yr A55.

Prif addewidion:

 • Cadw mynediad i amgueddfeydd am ddim i bobl sy'n byw yng Nghymru
 • Hyrwyddo cyfranogiad mewn chwaraeon ar bob lefel ac i bob oed ledled Cymru
 • Datblygu cais Cymru i gynnal Gemau'r Gymanwlad yn 2026 neu 2030
 • Cefnogi sefydlu amgueddfa bêl-droed yn Wrecsam.

Prif addewidion:

 • Cefnogi mudiadau celfyddydau yn y gymuned
 • Diogelu cyllid i sicrhau nad yw theatrau gwledig yn dioddef o doriadau cynghorau
 • Cefnogi amgueddfeydd cenedlaethol a chyrff diwylliannol i ddatblygu gwasanaethau addysgol cenedlaethol
 • Annog twf cymdeithasau diwylliannol lleol.

Prif addewidion:

 • Dynodi Dydd Gŵyl Ddewi'n ŵyl banc
 • Cadw mynediad am ddim i amgueddfeydd
 • Diddymu CADW a rhoi cyfrifoldebau adeiladau CADW i awdurdodau lleol
 • Annog adfywio trefi glan môr drwy raglen adfywio.

Cliciwch i ddarllen mwy