Etholiad 2015: Diwrnod y bleidlais

Cyhoeddwyd

Mae'r ymgyrchu ar ben ar gyfer Etholiad Cyffredinol 2015.

Roedd y gorsafoedd pleidleisio yng Nghymru a thu hwnt yn agor am 07:00 fore Iau a bydd modd pleidleisio tan 22:00.

Mae 40 o etholaethau yng Nghymru gyda 280 o ymgeiswyr, a 650 o etholaethau drwy'r DU sy'n penderfynu cyfansoddiad y Senedd nesaf yn San Steffan.

Bydd y cyfri'n dechrau pan fydd y gorsafoedd pleidleisio'n cau am 22:00 ac mae disgwyl i'r canlyniad cyntaf o Gymru gael ei gyhoeddi rhwng hanner nos a 01:00 fore Gwener.

Does dim rhaid mynd â'ch cerdyn pleidleisio i'r orsaf os ydych wedi cofrestru i bleidleisio gyda'ch awdurdod lleol.

Ar eich cerdyn pleidleisio mae'n dweud ym mha orsaf bleidleisio y dylech chi fwrw'ch pleidlais - does dim hawl gennych i fynd i unrhyw orsaf.

Disgrifiad o’r llun,
Arweinydd y Ceidwadwyr David Cameron a'i wraig Samantha yn pleidleisio ym mhentref Spelsbury yn Sir Rhydychen.
Disgrifiad o’r llun,
Arweinydd y Blaid Lafur Ed Miliband a'i wraig Justine yn cerdded i'r orsaf bleidleisio yn Doncaster.
Disgrifiad o’r llun,
Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Nick Clegg a'i wraig Miriam Gonzalez Durantez y tu allan i orsaf bleidleisio yn Sheffield.
Disgrifiad o’r llun,
Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn cyrraedd gorsaf bleidleisio ym Mhenygraig yn y Rhondda.
Disgrifiad o’r llun,
Arweinydd UKIP Nigel Farage yn pleidleisio yn Ramsgate, Caint.
Disgrifiad o’r llun,
Natalie Bennett, arweinydd y Blaid Werdd, yn gadael gorsaf bleidleisio yn Llundain.