Carwyn Jones yn cyhuddo'r Torïaid o 'greu cawlach'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Carwyn Jones yn Rhydaman

Mae prif weinidog Cymru Carwyn Jones wedi rhybuddio am 'gawlach gwleidyddol' pe bai aelodau seneddol o Loegr yn cael yr hawl i greu deddfau i Loegr yn unig.

Roedd Mr Jones yn ymateb i gynlluniau'r Ceidwadwyr i roi mwy o hawl i aelodau seneddol Lloegr ar faterion sy'n ymwneud a Lloegr yn unig

Dywedodd Mr Jones ei bod yn anodd dadlau yn erbyn y syniad o "Ddeddfau Seisnig" mewn egwyddor, ond yn ymarferol "byddai'n anodd."

Fe wnaeth o ailadrodd ei alwad am sefydlu confensiwn er mwyn sicrhau cyfansoddiad ar gyfer y DU sydd a'r "cydbwysedd cywir."

Dydd Gwener dywedodd David Cameron: "Ni fydd ASau o Loegr yn gallu pleidleisio ar y dreth incwm sy'n cael ei dalu gan bobl yn Aberdeen a Chaeredin, tra bod ASau o'r Alban yn gallu pleidleisio ar y trethi yr ydych chi yn talu yn Birmingham neu Gaergrawnt neu Leeds. "

Ychwanegodd ei fod yn "annheg" ac y byddai'r polisi newydd yn cywiro hyn.

Wrth ymgyrchu yn Rhydaman a Chaerfyrddin dywedodd Mr Jones wrth BBC Cymru nad oedd newidiadau o'r fath yn bethau syml.

'Anobeithio'

"Beth yw deddfwriaeth Seisnig. Does gan Loegr ddim senedd," meddai.

"Mae deddfwriaeth Gymreig yn rhywbeth sy'n dod o'r cynulliad, ac mae deddfwriaeth Albanaidd yn rhywbeth sy'n dod o senedd yr Alban.

"Sut ydych yn gwybod beth yw deddfwriaeth o Loegr. Y broblem am hyn oll, yw ei fod e'n gawlach."

Fe ddywedodd arweinydd y blaid Lafur yng Nghymru hefyd bod angen i'r "mwyafrif gwrth Dorïaidd yng Nghymru gefnogi Llafur yn yr etholiad cyffredinol."

Honnodd fod 75% o'r etholwyr am weld y Ceidwadwyr yn colli ar 7 Mai.

Dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr fod y fath neges yn arwydd o anobeithio, gan ddweud fod pobl wedi cael llond bol o Lafur yn cymryd Cymru yn ganiataol.

Dywedodd Plaid Cymru mai twyll pur oedd honiad y prif weinidog mai pleidlais i Lafur oedd yr unig ffordd o guro'r Ceidwadwyr.

Ychwanegodd y byddai Cymru yn ennill mwy drwy "ethol y nifer fwyaf erioed o aelodau seneddol Plaid Cymru."