Ffrae fewnol Ceidwadwyr Aberconwy

Cyhoeddwyd
Guto Bebb
Disgrifiad o’r llun,
Mae Guto Bebb yn gobeithio cael ei ailethol ar 7 Mai

Mae ymgeisydd Ceidwadol sy'n gobeithio cael ei ailethol ar 7 Mai wedi cael ei gyhuddo gan gadeirydd ei blaid yn lleol o chwarae "gemau meddyliol."

Dywedodd y cadeirydd, Garry Burchett, nad oedd bellach yn ei gefnogi.

Cafodd Guto Bebb ei ethol yn aelod dros Aberconwy yn 2010, ond mae Mr Burchett wedi dweud mewn e-bost ei fod "wedi treulio'r 18 mis diwethaf yn gwneud esgusodion" dros Mr Bebb.

Yn ei ymateb mae Mr Bebb yn disgrifio Mr Burchett fel "twpsyn" a dweud ei fod yn "warthus".

Daeth yr e-byst i ddwylo gwefan Golwg360 ac mae BBC Cymru wedi gweld y manylion.

'Esgusodion'

Cafodd yr e-bost cyntaf ei anfon gan Mr Bebb yn amau rôl Mr Burchett yn yr ymgyrch etholiadol.

Atebodd Mr Burchett, cyn faer Llandudno, ddydd Llun gan ddweud: "Rwyf wedi treulio'r 18 mis diwethaf yn gwneud esgusodion am nad ydych chi'n defnyddio 'brand' y Ceidwadwyr Cymreig ... gwneud esgusodion pam nad ydych yn byw yn yr etholaeth. Gwneud esgusodion pam nad ydych yn cefnogi eich Aelod Cynulliad.

"Rydych wedi defnyddio brand y Ceidwadwyr a Chymdeithas Ceidwadwyr Aberconwy i'ch dibenion eich hun. Dim ond un blaid sy'n agos at eich calon - plaid Guto Bebb."

Dim sylw

Ar yr un diwrnod fe atebodd Mr Bebb: "Wel am idiot. Ry'n ni'n talu Lynton Crosby {ymgynghorydd i'r Ceidwadwyr} filiwn y flwyddyn am gyngor. Roedd ei gyngor i mi yn glir - gwerthwch eich hun, nid y blaid.

"Ydych chi'n gwybod yn well?

"Rydych chi'n warth."

Gwrthododd Mr Burchett wneud sylw ar y mater pan ofynnodd BBC Cymru am hynny.

Gwrthod hefyd wnaeth Mr Bebb. Mae'r Ceidwadwyr Cymreig hefyd wedi gwrthod gwneud sylw.

Mae rhestr lawn yr ymgeiswyr yn etholaeth Aberconwy i'w gweld ar ein safle etholiad.