a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddarllen, a hwyl fawr!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni felly - Etholiad Senedd Cymru 2021 ar ben a'r canlyniadau i gyd i mewn.

  Llafur yw'r blaid fwyaf gyda 30 sedd gyda'r Ceidwadwyr yn ail ar 16 - dyna berfformiad gorau y ddwy blaid yn etholiadau'r senedd erioed.

  Plaid Cymru sy'n drydydd ar 13 gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cipio'r un sedd arall.

  Ry'n ni nôl i Senedd o bedair plaid yn unig.

  Diolch am aros gyda ni - welwn ni chi ymhen pum mlynedd!

  Sgorfwrdd
 2. Y map terfynol.... o'r diwedd!

  map
 3. Newydd dorriCanol De Cymru: 2 i'r Ceidwadwyr; 2 i Blaid Cymru

  Etholiad 2021

  • Andrew RT Davies (Ceidwadwyr)
  • Joel James (Ceidwadwyr)
  • Rhys ab Owen (Plaid Cymru)
  • Heledd Fychan (Plaid Cymru)
  Canol De Cymru
 4. Ai dyma ddiwedd Plaid Diddymu Cynulliad Cymru?

  S4C

  Dyma farn yr Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ar raglen Etholiad S4C...

  Video content

  Video caption: Ymgyrchu diddymu'r Senedd 'wedi marw ar ei din'
 5. Mwy gan Jane Dodds

  Mae llawer o ddyfalu wedi bod a fydd Llafur yn ceisio dod i gytundeb gydag un AS y Democratiaid Rhyddfrydol yn y Senedd er mwyn llywodraethu'n hyderus.

  Wrth siarad ar BBC 1 dywedodd arweinydd - ac unig aelod y Dem.Rhydd, Jane Dodds:

  “Dwi ddim yn chwilio am swydd weinidogol neu ddirprwy weinidog o gwbwl, dwi am wneud yn siwr fy mod mewn gwrthblaid, a fy mod yn herio, ond hefyd gwneud yn siwr fy mod yn chwilo am ffordd i gydweithio a delifro rhai o’r polisiau yna hefyd."

 6. 'Llongyfarchiadau i fy ffrind Mark Drakeford'

  Twitter

  Mae cyn-arweinydd Llafur ar draws y DU, Jeremy Corbyn wedi llongyfarch Mark Drakeford am lwyddiant Llafur Cymru yn etholiad y Senedd.

  Mae hi wedi bod yn stori wahanol iawn i'r blaid yng ngweddill y DU, felly diddorol yw eu gweld yn dal eu tir yng Nghymru.

  View more on twitter
 7. Pedair sedd i fynd am y darlun cyflawn

  Wedi'r cyhoeddiad rhanbarthol yna o Ddwyrain De Cymru, rydyn ni'n gwybod pwy fydd 56 o'r 60 aelod fydd yn cynrychioli Cymru yn y Senedd nesaf.

  Dim ond rhanbarth Canol De Cymru i fynd...

  Sgorfwrdd
 8. ...ac un arall!

  Wyneb newydd arall fydd Natasha Asghar. Cafodd hithau ei hethol fel AS Ceidwadol dros ranbarth Dwyrain De Cymru.

  Mae'n ferch i'r diweddar AS Muhammad Asghar a fu'n cynrychioli Plaid Cymru a'r Ceidwadwyr yn y Senedd tan ei farwolaeth ym Mehefin 2020.

  asghar
 9. Aelod Senedd newydd arall

  Un wyneb newydd arall i'r Senedd fydd Peredur Owen Griffiths wedi iddo gael ei ethol fel AS rhanbarthol dros Ddwyrain De Cymru.

  Gobeithio y gwelwn ni ei wyneb cyn hir!

  peredur
 10. A fydd Llafur yn llywodraethau ar ben eu hunain?

  S4C

  Video content

  Video caption: Llafur ar 30 sedd: A fydd hynny'n ddigon i lywodraethu?
 11. 14 Ceidwadwr - eu canlyniad gorau

  Ceidwadwyr Cymreig

  Mae gan y Ceidwadwyr 14 aelod yn y Senedd erbyn hyn, sy'n gyfartal â'u canlyniad gorau yn Etholiadau'r Senedd.

 12. Newydd dorriDwyrain De Cymru: 2 i'r Ceidwadwyr; 2 i Blaid Cymru

  Etholiad 2021

  • Laura Anne Jones (Ceidwadwyr)
  • Natasha Asghar (Ceidwadwyr)
  • Delyth Jewell (Plaid Cymru)
  • Peredur Owen Griffiths (Plaid Cymru)
  Dwyrain De Cymru
 13. Ymateb byd busnes i'r etholiad

  Wrth ymateb i'r canlyniadau hyd yma, dywedodd Cyfarwyddwr CBI Cymru, Ian Price: "Llongyfarchiadau i Lafur ar ennill y nifer mwyaf o seddi, ac i ymgeiswyr o bob plaid a gafodd eu hethol i'r Senedd wedi ymgyrch na welwyd ei thebyg.

  "Mae hwn yn gyfnod holl bwysig i economi Cymru, a rhaid i'r Senedd newydd gael ffocws miniog ar ail-adeiladu o effaith ddinistriol y pandemig.

  "Mae hynny'n golygu bob plaid yn gweithio gyda'i gilydd a gweithio gyda busnes i warchod swyddi, ail-adeiladu bywoliaeth pobl a chreu adfywiad teg a chynaliadwy sy'n datrys yr heriau y mae ein heconomi yn wynebu."

 14. Senedd 'o ddau hanner'

  BBC Radio Wales

  Roedd cyn-arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones ar BBC Radio Wales y bore 'ma yn trafod yr etholiad.

  Gofynnwyd iddo a fyddai'n rhaid i Lafur ystyried clymbleidio gan eu bod yn debygol o fod un sedd yn brin o fwyafrif.

  Atebodd: "Y gwir yw gyda 30 o seddi gallwch chi yn naturiol redeg Llywodraeth heb gefnogaeth unrhyw blaid. Mae o hyd yn beryglus, rhwng 2003 a 2007 fe wnaeth llafur golli 2 aelod ac wedi methu dibynnu ar eu pleidleisiau.

  "Mae Plaid yn debygol o fod yn y trydydd safle, a ddim mewn sefyllfa mor gref ac yr oedden ni yn 2007, a dwi yn amau y bydd Llafur yn teimlo y bydd modd iddyn nhw gario ymlaen heb glymblaid.

  "Rwy’n amau y bydd hi yn dymor o ddau hanner, yn y dyddiau cynnar bydd dim un plaid eisiau tynnu blewyn o drwyn y Llywodraeth yn ormodol oherwydd byddwn ni yn dod allan o Covid. Unwaith byddwn ni yn glir o hynna yna dwi’n meddwl y bydd yr hen steil wleidyddol yn ail-sefydlu ei hun, a dyna pryd y gwelwn ni ydi Llafur yn teimlo yn gyfforddus i gario mlaen."

  ieuan wyn
 15. S4C yn dychwelyd am fwy...

  S4C

  Gallwch wylio rhaglen Etholiad S4C drwy glicio ar frig y dudalen yma....

  View more on twitter
 16. 'Anghyfforddus' gweld Leanne Wood neithiwr

  BBC Radio Wales

  Roedd yna fuddugoliaeth ysgubol yn y Rhondda i Lafur, gyda Elizabeth 'Buffy' Williams yn cipio'r sedd oddi ar Leanne Wood a Phlaid Cymru gyda mwyafrif swmpus o bron i 5,500.

  "Rydw i wedi cael tua dwy awr o gwsg, mae fy inbox wedi bod yn mynd trwy'r nos, codais am 6am a dechrau edrych trwy'r holl negeseuon, ond mae'n teimlo'n swreal iawn," meddai Ms Williams wrth Radio Wales.

  "Nid oeddwn yn siŵr ein bod wedi ennill, oherwydd ni allwch byth fod yn sicr, ond roedd yna deimlad da, ac roeddwn i'n meddwl na all yr holl bobl hyn fod yn dweud celwyddau ar stepen y drws."

  Wrth siarad am ei rhagflaenydd, ychwanegodd: "Mae [Leanne Wood] wedi bod yn aelod cynulliad ers 18 mlynedd, ac wedi bod yn powerhouse. Roedd yn anghyfforddus imi ei gweld neithiwr, fe wnes i ei llongyfarch am ei holl waith caled, oherwydd ei bod wedi gwneud gwaith caled.

  "Roeddwn ychydig yn siomedig a dweud y gwir na thalodd hi deyrnged i unrhyw un o'r ymgeiswyr eraill yn ei haraith, rydyn ni i gyd wedi rhoi ymdrech wych i hyn.

  "Mae'r Rhondda wedi dioddef llawer dros y blynyddoedd, ac rwy'n teimlo nawr bod yn rhaid i mi weithio'n hynod o galed i ddod â buddsoddiad yn ôl i'r Rhondda, wrth symud ymlaen mae'n syniad brawychus, ond rwy'n gwybod y gallaf ei wneud."

  Elizabeth 'Buffy' Williams
  Image caption: Elizabeth 'Buffy' Williams ydy Aelod o'r Senedd newydd y Rhondda
 17. Beth am y pedwerydd arweinydd?

  Gydag arweinwyr tair o'r prif bleidiau - Mark Drakeford (Llafur), Adam Price (Plaid Cymru) a Jane Dodds (Democratiaid Rhyddfrydol) yn sicr o'u lle yn y Senedd pan fydd yn ail-ymgynnull mae'r ffocws yn troi heddiw at arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew RT Davies.

  Y disgwyl yw y bydd yn dychwelyd gan mai ef sydd ar frig rhestr y Ceidwadwyr yn rhanbarth Canol De Cymru.

  Cawn weld......

  andrew rt davies
 18. Beth ddigwyddodd ddoe?

  Etholiad 2021

  Roedd dydd Gwener yn ddiwrnod prysur wrth i fwyafrif y pleidleisiau yn Etholiad Senedd Cymru 2021 gael eu cyfri.

  Os ydych chi am fwrw golwg yn ôl dros ddigwyddiadau'r dydd, beth am gymryd cipolwg dros ein llif byw ni ddoe?

  Mae wyth sedd eto i'w llenwi yn y Senedd, ac fe gewch chi'n canlyniadau - o ranbarthau Dwyrain De Cymru a Canol De Cymru - fel y byddan nhw'n cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach.

  cyfri
 19. Teyrnged AS Llafur i Leanne Wood

  Twitter

  Er iddo wneud sylwadau gafodd eu beirniadu ar y cyfryngau cymdeithasol am Blaid Cymru yn Rhondda pan ddaeth hi'n amlwg fod Llafur wedi adennill y sedd oddi wrth Leanne Wood ddydd Gwener, mae Aelod Seneddol yr etholaeth, Chris Bryant, wedi rhoi teyrnged iddi ar Twitter neithiwr.

  Soniodd am "ei hymrwymiad a'i gwaith caled dros y gymuned lle cafodd ei geni a'i magu dros flynyddoedd lawer".

  View more on twitter