a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan o'r llif byw am ddiwrnod arall - diolch am ddarllen.

  Fe fyddwn ni'n dychwelyd bore fory, ac yn y cyfamser fe gewch chi unrhyw ddatblygiadau mawr ar ein hafan.

  Arhoswch yn ddiogel - arhoswch adre.

  Hwyl fawr am heddiw.

 2. Cyhoeddiad y prif weinidog

  Llywodraeth Cymru

  Fe wnaeth Mr Drakeford ei sylwadau am barhau gyda'r cyfyngiadau coronafeirws ar fideo arbennig y prynhawn yma.

  Dyma'r fideo yn llawn i chi.

  View more on twitter
 3. Newydd dorriYmestyn cyfnod camau ymbellhau cymdeithasol

  Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi y bydd y camau sydd mewn grym i sicrhau fod pobl yn ymbellhau'n gymdeithasol yng ngwyneb haint coronafeirws yn para am dair wythnos arall.

  Bydd y rheolau yn parhau mewn grym ymhob un o wledydd y DU.

  Dywedodd Mr Drakeford yn dilyn cyfarfod COBRA: "Mae na arwyddion cadarnhaol yn y data ond mae'n rhy gynnar i newid trywydd".

  Ychwanegodd fod llawer o fywydau "yn parhau i fod yn y fantol."

 4. Gweddnewid stiwdio i ysbyty maes

  Cyngor Abertawe

  Mae Cyngor Abertawe wedi cyhoeddi lluniau o'r gwaith o weddnewid Stiwdios Bae Abertawe i ysbyty maes ar Heol Fabian yn y ddinas.

  Y gobaith yw y bydd 500 o welyau ychwanegol ar gael ar y safle o fewn pythefnos.

  Ysbyty
 5. Cynnydd mewn nifer marwolaethau cartrefi gofal

  Bu farw dros ddwywaith yn fwy o bobl mewn cartrefi gofal yng Nghymru yn y pythefnos diwethaf o gymharu gyda'r un cyfnod y llynedd, yn ôl gwybodaeth sydd wedi dod i law Plaid Cymru

  Mae'r ffigyrau o adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru'n dangos fod 532 cofnod o farwolaethau ymysg defnyddwyr gwasanaethau mewn cartrefi gofal i oedolion rhwng 1-14 Ebrill.

  Roedd y ffigyrau am yr un cyfnod y llynedd yn cofnodi 227 marwolaeth. Ddwy flynedd yn ôl y ffigwr oedd 284 marwolaeth.

  Nid yw'n eglur faint o'r marwolaethau hyn oedd yn gysylltiedig â choronafeirws.

  Mae BBC Cymru wedi gofyn am ymateb gan Lywodraeth Cymru.

 6. Y diweddaraf am docynnau Euro 2020

  Mae UEFA wedi ysgrifennu at gefnogwyr oedd wedi prynu tocynnau ar gyfer gemau Euro 2020.

  Y bwriad yw bod y tocynnau presennol yn ddilys ar gyfer gemau 2021.

  Mae 'na ddyfalu y bydd rhai cefnogwyr am gael yr arian a dalwyd am y tocynnau yn ôl yn sgil yr argyfwng.

  Dywed UEFA y byddant yn gwneud trefniadau ar gyfer hynny fis nesaf.

  Cwpan
 7. Cadarnhau dyddiad canlyniadau arholiadau

  Llywodraeth Cymru

  Mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cadarnhau'r dyddiad pan fydd canlyniadau arholiadau AS, A & TGAU myfyrwyr yn cael eu cyhoeddi eleni.

  Fe fydd Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr i gyd yn cyhoeddi'r canlyniadau Lefel A ag AS ar 13 Awst, a chanlyniadau TGAU yn dilyn ar 20 Awst.

  Dywedodd y gweinidog ei bod yn falch fod y dyddiadau gwreiddiol ar gyfer rhyddhau canlyniadau'n cael eu cadw, yn hytrach na chyhoeddi ar wahanol ddyddiadau mewn gwahanol wledydd.

 8. 740 yn rhagor wedi marw yn Lloegr

  Yn Lloegr, mae 740 yn rhagor o'r rhai gafodd brawf positif am Covid-19 wedi marw.

  Mae nifer y rhai sydd wedi marw mewn ysbytai yn Lloegr bellach yn 12,396.

 9. Galw am beidio talu chwaraewyr rygbi

  Chwaraeon BBC Cymru

  Mae cadeirydd Undeb Rygbi Cymru wedi galw ar glybiau i beidio talu chwaraewyr rygbi.

  View more on twitter
 10. Llythyr gan Heddlu Gwent

  Heddlu Gwent

  Adroddiad gan Heddlu Gwent am benwythnos y Pasg a'r cyngor yw 'Arhoswch Adref'.

  View more on twitter
 11. Llygedyn o oleuni....

  Ymysg yr holl newyddion drwg am yr haint, dyma lygedyn o oleuni ar ffurf fideo gan Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg:

  View more on twitter
 12. Manylion am niferoedd y profion Covid-19

  Iechyd Cyhoeddus Cymru

  Dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru fod 22,627 prawf Covid-19 wedi eu cynnal yng Nghymru hyd yn hyn.

  Mae 19,447 unigolyn wedi derbyn prawf, gyda 13,046 yn ganlyniadau negyddol.

  Ddoe fe gafodd 755 o brofion Covid-19 eu cynnal yng Nghymru.