a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan o'n llif byw ar Ddydd Gwener y Groglith, 10 Ebrill.

  Fe fyddwn ni'n dychwelyd bore fory gyda'r diweddaraf am y coronafeirws yng Nghymru a thu hwnt, ond mae'n amlwg mai'r neges glir i bawb am weddill y penwythnos yw...

  ARHOSWCH ADRE.

  Mwynhewcch weddill yr ŵyl, a diolch am ddarllen.

 2. Coronafeirws heb gyrraedd ei anterth

  Ychwanegodd yr Athro Van Tam ei bod yn anodd dweud pryd fydd coronafeirws yn cyrraedd ei anterth, gan gymharu'r sefyllfa i ddefnyddio pibell ddŵr yn yr ardd.

  "Pan ydych chi'n diffodd y tap," meddai, "mae dŵr yn dal i ddod allan o'r bibell am gyfnod.

  "Mae'r sefyllfa yn debyg - fyddwn ni ddim yn gweld y budd llawn o rai mesurau yn syth a fedrwn ni ddim llacio tan i'r gwelliannau yna amlygu eu hunain."

 3. Ystyried yr economi cyn codi cyfyngiadau

  Gorffennodd Mr Hancock drwy ddweud y byddai'n ystyried pryd a sut i godi'r cyfyngiadau presennol wedi iddo drafod nifer o faterion gydag aelodau eraill y cabinet.

  Ond cyfaddefodd bod yr effaith ar yr economi yn debyg o fod yn un pwysig, ac y byddai'r Canghellor Rishi Sunak yn rhan o'r trafod.

 4. Dim mygydau i bawb

  Yn y gynhadledd newyddion dywedodd yr Athro Jonathan Van Tam nad oedd tystiolaeth y byddai gofyn i bawb wisgo mwgwd yn mynd i fod yn fuddiol wrth daclo coronafeirws.

  Yn fwy pryderus, dywedodd nad oedd yn credu y byddai'r DU yn cyrraedd sefyllfa pan na fyddai'r feirws yn bresennol am gyfnod hir iawn i ddod.

 5. Her fwyaf

  Dywedodd Prif Swyddog Nyrsio Lloegr, Ruth May, mai dyma'r her iechyd fwyaf i wynebu'r DU erioed.

  Dywedodd hefyd bod yr arfer o gymeradwyo staff gofal iechyd bob nos Iau yn golygu llawer iawn iddi hi a'i chydweithwyr.

  Ond gorffennodd drwy ddweud mai'r ffordd orau o ddiolch i weithwyr iechyd dros yr wythnosau anodd o'n blaenau yw.... i aros adre.

  may
 6. Faint o brofion?

  Dywedodd Mr Hancock fod 19,116 o brofion wedi cael eu gwneud dros y diwrnod diwethaf ar draws y DU.

  Fe wnaeth 5,076 o'r profion brofi'n bositif.

  Roedd yn dal i fynnu y bydd y llywodraeth yn cyrraedd ei addewid o 100,000 o brofion dyddiol erbyn diwedd Ebrill.

 7. 980 wedi marw drwy'r DU

  Ar ôl dechrau drwy bwysleisio'r neges y dylai pawb aros adre dros benwythnos y Pasg, aeth Mr Hancock ymlaen i ddweud bod 980 o bobl wedi marw dros y DU yn y 24 awr diwethaf.

  Mae hynny'n uwch na'r ffigwr dyddiol gwaethaf yn yr Eidal.

  Mae 8,958 o bobl wedi marw yn y DU gyda COVID-19.

  hancock
 8. Cynhadledd ddyddiol Llywodraeth y DU

  Yr Ysgrifennydd Iechyd, Matt Hancock fydd yn arwain cynhadledd newyddion ddyddiol llywodraeth y DU heddiw.

  Fe fydd yn dechrau ymhen ychydig funudau.

 9. Ar y Post Prynhawn...

  BBC Radio Cymru

  Bydd y Post Prynhawn ar Radio Cymru am 17:00 yn cynnwys adroddiad gan Aled Scourfield o Sir Benfro am drafferthion yno gyda phobl yn torri rheolau coronafeirws.

  View more on twitter
 10. Cyfle i fynd allan!

  Mae rhai wedi defnyddio'i un trip allan heddiw i fynd i siopa - wel lot a dweud y gwir.

  Roedd y ciw y tu allan i siop Tesco yng Nghroes Cwrlwys, Caerdydd amser cinio heddiw yn rhyfeddol (ac o fewn y rheolau 2m wrth gwrs).

  tesco
 11. Heddlu'n gofyn am gymorth

  Mae yna sibrydion fod cynlluniau gan rai i gynnal rȇfs mewn rhannau o gefn gwlad Cymru dros y penwythnos i ddod.

  Bydd mwy am hyn ar wefan Cymru Fyw yfory, ond yn y cyfamser mae Heddlu Dyfed Powys wedi gofyn am gymorth i cyhoeddi i atal digwyddiadau o'r fath, sydd yn anghyfreithlon beth bynnag ond sydd hefyd yn mynd yn gwbl groes i'r cyfyngiadau coronafeirws.

  View more on twitter
 12. Trafferthion yn Sir Gâr

  WalesOnline sy'n adrodd bod yr heddlu wedi gorfod delio gyda chriw o feicwyr modur oedd wedi ymgasglu ger Pontyberem yn Sir Gaerfyrddin.

  View more on twitter
 13. Cyfle arall i fusnesau gael cymorth

  Wrth i'r cyfyngiadau coronafeirws barhau, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi manylion am yr ail gam o'r gronfa gadernid economaidd.

  I unrhyw fusnes sy'n chwilio am gymorth ariannol, fe allan nhw weld a ydyn nhw'n gymwys drwy ddilyn y ddolen isod.

  View more on twitter
 14. Y ffyrdd wedi tawelu

  Ry'n ni wedi clywed hanesion am bobl yn torri'r rheolau ac yn teithio yng Nghymru heb fod angen heddiw.

  Ond o feddwl sut mae ffyrdd y gogledd ar Ŵyl y Banc arferol, mae'n rhyfedd o ddistaw ar hyn o bryd.

  View more on twitter
 15. Coronafeirws ddim yn tawelu'r gerddorfa!

  BBC Cymru Wales

  Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wedi recordio fersiwn arbennig o un o ddarnau pwysig y Pasg yn arbennig yn y cyfnod hwn o hunan ynysu.

  Bravo!

  View more on twitter
 16. Taith ddiangen arall!

  Fe wnaeth y un beiciwr modur yrru o Gaer i Fangor heddiw.

  Cafodd ei stopio gan yr heddlu ar yr A55 ger Bangor am dorri rheolau coronafeirws... ac am nad oedd ganddo blatiau Dysgwr ar ei feic!

  View more on twitter
 17. Nifer yr achosion newydd wedi neidio

  Oherwydd newid yn yr amser y mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn mesur y ffigwr, roedd nifer yr achosion newydd o coronafeirws yng Nghymru ddoe yn isel iawn.

  Ond o fynd yn ôl at gyfnod cyfri o 24 awr, mae nifer yr achosion newydd heddiw yn uchel dros ben - y nifer dyddiol uchaf ers i'r haint daro Cymru.

  achosion
 18. Dros 300 wedi marw yng Nghymru

  Bu farw 29 o bobl gyda COVID-19 yng Nghymru yn y 24 awr diwethaf.

  Mae hynny'n llai na'r 41 fu farw y diwrnod blaenorol, ond mae'n mynd â chyfanswm y marwolaethau gyda coronafeirws yng Nghymru dros 300 - 315 i fod yn fanwl.

  marwolaethau