a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr.

  Dyna'r cyfan o'r llif byw am heddiw.

  Roedd hi'n ymdrech ardderchog gan Gymru, ond Seland Newydd oedd y tîm gorau, a llongyfarchiadau mawr iddyn nhw am ennill y Fedal Efydd yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2019.

  Hwyl fawr!

  crysau duon
 2. 'Un gêm yn rhy bell'

  Dywedodd Warren Gatland: "Roedd hon yn un gêm yn rhy bell i ni dwi'n meddwl, ond dwi'n falch iawn o'r bois.

  "Mae chwarae De Affrica a'r Crysau Duon o fewn wythnos yn gofyn lot... gofyn gormod... ond fe wnaethon ni'n dda iawn mewn mannau."

  siomj
 3. Hansen yn ffarwelio gyda buddugoliaeth

  Yn ei flynyddoedd fel hyfforddwr y Crysau Duon, dim ond 10 gêm y mae Steve Hansen wedi'u colli.

  Mae'n ddiwedd cyfnod i lawer heno yn Tokyo.

  hansen
 4. 'Cyfnod cofiadwy'

  "Mae 12 mlynedd [Warren Gatland] wedi bod yn sbesial i Gymru. Siomedig heno wrth gwrs, ond ni wedi gweld chwaraewyr ifanc yn cale cyfle heno a nhw yw'r dyfodol nawr i Gymru," medd Ken Owens.

 5. 'Falch o'r crys coch'

  "Roedden ni am drio cael gêm gofiadwy, ac er bod y sgôr yn siomedig yn y diwedd ry'n ni'n falch o fod wedi gwisgo'r crys coch unwaith eto," medd Alun Wyn Jones.

  alun wyn
 6. Seren y gêm

  Brodie Retallick o Seland Newydd sydd wedi ei enwi yn Seren y Gêm.

  Brodie Retallick
 7. Post update

  Cymru 17-40 Seland Newydd

  Dafydd Pritchard

  Gohebydd chwaraeon yn Stadiwm Tokyo

  Dyma'r gem roedd nifer yn ofni, ac efallai yn disgwyl.

  Anafiadau a blinder yn tanseilio Cymru, tra bod y Crysau Duon yn dangos eu cryfder a'u dyfnder efo perfformiad ardderchog.

 8. Emyr Lewis yn gweld gobaith

  Emyr Lewis

  Cyn-wythwr Cymru a sylwebydd BBC Radio Cymru

  "Dwi wedi mwynhau’r gêm. Dwi ychydig yn fwy calonogol - o leiaf mae Cymru wedi ceisio lledu’r bel. Dwi’n siŵr fod y chwaraewyr gyda ni sy’n gallu mabwysiadau'r dull newydd yma o chwarae.

  Dyna’r dull fydd Wayne Picak a Stephen Jones am ei weld."

 9. Y fedal efydd i Seland Newydd

  Sgôr terfynol - Cymru 17-40 Seland Newydd

 10. Mo'unga'n methu trosi ei gais

  Cymru 17-40 Seland Newydd

 11. Chweched cais y tro hwn

  Cymru 17-40 Seland Newydd

  Richie Mo'unga sy'n cael y chweched cais.

  cais
 12. Rhywbeth i ddathlu o'r diwedd

  fans
 13. Record i Adams

  Cymru 17-35 South Africa

  Dafydd Pritchard

  Gohebydd chwaraeon yn Stadiwm Tokyo

  Diolch i'w seithfed gais o'r gystadleuaeth, mae Josh Adams nawr yn dal y record ar gyfer y nifer fwyaf o geisiau i Gymru mewn un Cwpan Byd, heibio record Shane Williams o chwe chais yn 2007.

  Dim ond un arall sydd angen ar Adams i fod yn hafal a'r record cyffredinol ar gyfer Cwpan y Byd, wyth, gan Bryan Habana, Julian Savea a Jonah Lomu.

 14. Cyn ac ar ôl egwyl

  Cymru 17-35 Seland Newydd

  Emyr Lewis

  Cyn-wythwr Cymru a sylwebydd BBC Radio Cymru

  "Chi'n gweld Seland Newydd yn rhoi pwyslais mawr ar sgori cyn hanner amser ac yn syth ar ôl hanner amser.

  "Mae'r 14 pwynt gafon nhw yn y cyfnodau yna yn mynd i neud gwahaniaeth mawr heno falle."

 15. Trosiad Biggar yn llwyddo

  Cymru 17-35 Seland Newydd

 16. CAIS I GYMRU!

  Cymru 15-35

  Seithfed cais Josh Adams yng Nghwpan y Byd gan guro record Shane Williams i Gymru!

  josh
 17. Dadansoddiad Catrin Heledd yn Tokyo

  Catrin Heledd

  Gohebydd chwaraeon yn Tokyo

  Mae rhywun yn cael y teimlad bod y llifddorau ar fin agor. Fydd Shaun Edwards ddim yn hapus os taw dyna’r achos. Mae e’n gosod targed i bob gêm a fydd e ddim eisiau mynd heibio’r 50 pwynt yn ei gêm olaf.

  Mae angen fflach o ysbrydoliaeth o rywle.

 18. Cymru yn rhwystredig

  Emyr Lewis

  Cyn-wythwr Cymru a sylwebydd BBC Radio Cymru

  Dywed Emyr Lewis ar BBC Radio Cymru fod Cymru yn amlwg yn rhwystredig eu bod yn methu cael y bas i mewn a thorri drwy amddiffyn y Crysau Duon.

 19. Pedwar eilydd i'r Crysau Duon

  Sonny Bill Williams yw un o'r pedwar sy'n gadael - diolch byth medd Cymru!

  sonny