a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Nos da

  BBC Cymru Fyw

  Ar ddiwedd noson arwyddocaol yn Llanelwedd, dyma'r canlyniadau'n llawn unwaith eto.

  Diolch am ddilyn ar y llif byw heno, a nos da i chi.

  Graffeg
 2. 'Mae'r canlyniad yn anffodus'

  Llafur Cymru

  Mae'r ymgeisydd Llafur, Tom Davies wedi bod yn rhoi ei ymateb gan ddweud eto bod y canlyniad yn "anffodus", ond hefyd yn adlewyrchiad gwael ar y prif weinidog newydd Boris Johnson.

  Mae'n mynnu hefyd nad oedd y gefnogaeth Llafur wnaeth fynd i'r Democratiaid Rhyddfrydol yn arwydd o broblemau ehangach o fewn ei blaid.

  Video content

  Video caption: Ymateb yr ymgeisydd Llafur, Tom Davies
 3. Pleidiau i gydweithio eto?

  Plaid Cymru

  Wrth ymateb i'r canlyniad heno mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price wedi awgrymu y gallai'r pleidiau sydd o blaid Aros yn yr UE gydweithio eto yn y dyfodol os oes etholiad cyffredinol.

  View more on twitter
 4. 'Gwrthod Boris Johnson'

  Llafur Cymru

  Mae llefarydd ar ran y blaid Lafur wedi dweud bod y canlyniad heno yn arwydd bod "etholwyr wedi gwrthod Boris Johnson a'i lywodraeth Dorïaidd".

  Ychwanegodd eu bod wastad wedi gwybod y byddai'r ymgyrch hon yn un "anodd" iddyn nhw.

 5. 'Parchu canlyniad y refferendwm'

  Ceidwadwyr Cymreig

  Dydy'r canlyniad heno ddim wedi darbwyllo arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Paul Davies bod angen i'w blaid newid eu safbwynt ar Brexit.

  View more on twitter
 6. Y Rhyddfrydwyr yn dathlu

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dathlu - dyna Jane Dodds yn y canol, gydag Ed Davey AS a Kirsty Williams AC y naill ochr iddi.

  lib dems
 7. Mwyafrif y Ceidwadwyr lawr i un

  BBC Cymru Fyw

  Dyma mae'r canlyniad yn ei olygu i fathemateg Tŷ'r Cyffredin...

  Graffeg
 8. Ennill gyda help Plaid?

  Plaid Cymru

  Dyma'r farn gan un o aelodau blaenllaw Plaid Cymru, Mabon ap Gwynfor. Faint o wahaniaeth wnaeth y penderfyniad i beidio rhedeg yn erbyn y Democratiaid Rhyddfrydol?

  Roedd mwyafrif Jane Dodds heno yn ychydig dros 1,400 - ddwy flynedd yn ôl fe gafodd Plaid 1,300 o bleidleisiau (wnaeth y Gwyrddion ddim sefyll adeg hynny chwaith).

  View more on twitter
 9. 'Amser anodd' i Chris Davies

  Ceidwadwyr

  Mewn araith fer, mae Chris Davies wedi diolch i'w deulu am eu cefnogaeth a chyfaddef bod y "misoedd diwethaf wedi bod yn amser anodd".

  Dywedodd ei fod "wedi bod yn fraint gwasanaethu pobl Brycheiniog a Sir Faesyfed" dros y bedair blynedd diwethaf.

 10. 'Mae'n fore da iawn'

  Democratiaid Rhyddfrydol

  "Bore da... ac mae'n fore da iawn yma ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed."

  Mae Jane Dodds bellach ar y llwyfan, ac yn atesinio geiriau cyn-Ysgrifennydd Cymru, Ron Davies.

  Mae'n mynd ymlaen i ddweud y bydd hi'n mynd i chwilio am Boris Johnson cyn gynted ag y mae hi'n cyrraedd San Steffan, a dweud wrtho: "Stopiwch chwarae gyda dyfodol ein cymunedau, a gwrthodwch Brexit heb gytundeb nawr."

  Mae 'na ddiolch hefyd i Blaid Cymru a'r Gwyrddion am gytuno i beidio sefyll yn yr etholiad.

 11. Y canlyniad yn llawn

  BBC Cymru Fyw

  Dem Rhydd - 13,826

  Ceidwadwyr - 12,401

  Plaid Brexit - 3,331

  Llafur - 1,680

  UKIP - 242

  Monster Raving Looney Party - 334

 12. Newydd dorriCanlyniad: DEM RHYDD YN CIPIO

 13. Canlyniad yn agos

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r cyhoeddiad yn agos, gallwch wylio yn fyw drwy'r linc uchod.

 14. Dynes o Fôn yn cyhoeddi'r canlyniad

  BBC Cymru Fyw

  Rydyn ni'n clywed y gallai'r canlyniad gael ei gyhoeddi o fewn y 10 munud nesaf.

  Dyma Dr Caroline Turner, prif weithredwr Cyngor Sir Powys a'r swyddog fydd yn gyfrifol am gyhoeddi'r canlyniad heno.

  Mae hi'n siaradwr Cymraeg o Ynys Môn yn wreiddiol, ac roedd hi'n ddirprwy brif weithredwr ar y cyngor yno cyn symud lawr i Bowys y llynedd.

  Caroline Turner
 15. Chris Davies wedi cyrraedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r ymgeisydd Ceidwadol, Chris Davies bellach wedi cyrraedd y cyfrif.

  Mae disgwyl i'r Democrat Rhyddfrydol, Jane Dodds gyrraedd yn fuan hefyd.

  Video content

  Video caption: Chris Davies yn cyrraedd y cyfrif
 16. 'Anhapusrwydd â Corbyn a Drakeford'

  Prof Roger Scully

  Yn ôl y sylwebydd gwleidyddol Roger Awan-Scully, mae'n rhaid i Lafur "edrych yn agos ar y canlyniad yma".

  "Mae popeth yn awgrymu nid yn unig bod pleidleisio tactegol wedi bod tuag at y Democratiaid Rhyddfrydol, ond anhapusrwydd gyda Jeremy Corbyn a Mark Drakeford."

  Yn gynharach yn yr wythnos fe wnaeth arolwg YouGov ddangos cefnogaeth Llafur ar 22% yng Nghymru ar gyfer etholiad cyffredinol - gyda'r Ceidwadwyr ar y blaen.

  Dim ond 21% oedd lefel eu cefnogaeth ar gyfer etholiad Cynulliad, gyda Phlaid Cymru'n dod i'r brig yn fanno.

  View more on twitter
 17. Ceidwadwyr yn rhagweld colled

  BBC Cymru Fyw

  Mae ffynhonnell o'r Blaid Geidwadol wedi dweud wrth ein gohebwyr: "Dwi'n meddwl bod y Dem Rhydd wedi llwyddo.

  "Mae ganddyn nhw fwy [o bleidleisiau] ar bob bwrdd."

 18. Dem Rhydd yn aros i weld

  BBC Cymru Fyw

  Mae cadeirydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Cadan ap Tomos, yn dweud bod eu hymgeisydd Jane Dodds wedi brwydro ymgyrch dda, ond eu bod nhw dal yn aros i weld a fydd yn ddigon i gipio'r sedd.

  Video content

  Video caption: Ymateb Cadan ap Tomos
 19. 'Creu hanes' heno?

  BBC Cymru Fyw

  Yn siarad â'n gohebydd mae AS y Democratiaid Rhyddfrydol, Ed Davey, yn rhagweld y gallai'r blaid "greu hanes" yn yr isetholiad heno.

  Fel y blaid sy'n gwrthwynebu Brexit yn yr isetholiad, gyda chefnogaeth Plaid Cymru a'r Gwyrddion, mae'n awgrymu y gallai'r bleidlais fod yn foment arwyddocaol wrth atal Brexit.

  "Mae hyn yn dir newydd. Gallwn ni fod yn creu hanes heno," meddai.

 20. 'Posib' i Lafur golli blaendal

  BBC Cymru Fyw

  Mae AS Llafur dros Gaerffili, Wayne David, wedi dweud wrth ein gohebwyr ei fod yn bosibilrwydd y bydd Llafur yn colli eu blaendal ar gyfer yr isetholiad yma heno.

  Byddai hynny'n ganlyniad ofnadwy i'r blaid, gafodd 17% o'r bleidlais yma yn yr etholiad diwethaf.

  Wayne David