a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  BBC Cymru Fyw

  Gyda Hen Wlad Fy Nhadau yn dal i atseinio o gwmpas Bae Caerdydd, dyna ddiwedd ein llif byw ni am heno.

  Os lwyddoch chi i gyrraedd y brifddinas, gobeithio i chi gael blas o'r dathliadau o'r Gamp Lawn i dîm rygbi Cymru.

  Ymlaen at Gwpan y Byd!

 2. Alun Wyn Jones yn Brif Weinidog?

  BBC Cymru Fyw

  "Mae un Gamp Lawn yn wych, mae tair yn anhygoel," meddai'r prif weinidog wrth ddiolch i Warren Gatland.

  "Ry'n ni oll yn lwcus o allu dweud ein bod wedi byw yn y cyfnod yma o rygbi Cymru."

  Ychwanegodd Mark Drakeford hefyd a'i dafod yn ei foch y bydd Alun Wyn Jones yn cael ei "gefnogaeth lawn" os yw'n penderfynu ymgeisio i fod yn Brif Weinidog Cymru yn y dyfodol!

  Mark Drakeford
 3. Warren Gatland: 'Cymru am byth!'

  BBC Cymru Fyw

  Wrth i'r cyflwynydd Catrin Heledd atgoffa'r prif hyfforddwr Warren Gatland nad oedd rybgi Cymru mewn lle da pan gymrodd yr awennau, roedd gan y gŵr o Seland Newydd ateb craff.

  "Yr unig le i fynd oedd i fyny felly!" meddai.

  "Rydw i wedi caru fy amser yma, a'r hyn sydd wedi'i wneud mor hawdd yw'r bobl, sydd mor groesawgar."

  Mae'n amlwg wedi bod yn dysgu Cymraeg hefyd, gan orffen trwy ddweud: "Cymru am byth!"

  Warren Gatland
 4. Mae Syr Gareth yn cytuno!

  BBC Cymru Fyw

  Wedi llwyddiant Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad mae cyn-gapten Cymru, Syr Gareth Edwards wedi dweud na ddylai tîm Warren Gatland ofni unrhyw un wrth edrych ymlaen at Gwpan y Byd.

  "Dim ond y Crysau Duon sydd uwchben nhw yn y tabl... ychydig bach o lwc falle a fi'n credu bod nhw ddigon da i guro unrhyw un ar y diwrnod," meddai.

  "Fel ni'n gwybod mewn gêm fel 'na - Cwpan y Byd - mae unrhyw beth yn gallu digwydd."

  Gareth Edwards
 5. 'Gall unrhyw beth ddigwydd' yng Nghwpan y Byd

  BBC Cymru Fyw

  Yn siarad ar risiau'r Senedd mae capten Cymru, Alun Wyn Jones yn dweud y byddai ennill Cwpan y Byd yn freuddwyd.

  "Yn tyfu lan ro'n i'n breuddwydio am wisgo crys coch Cymru, ond mae gen i freuddwydion eraill sydd heb eu cyflawni," meddai.

  "Mae gennym ni grŵp da o chwaraewyr, a gall unrhyw beth ddigwydd."

  Alun Wyn Jones
 6. Ailfyw'r cyffro

  BBC Cymru Fyw

  Cyn i'r tîm ddod allan, fe gafodd y dorf ailfyw cyffro'r Gamp Lawn ar y sgriniau mawr y tu allan i'r Senedd.

  senedd
 7. A dyma nhw ar risiau'r Senedd!

  BBC Cymru Fyw

  Senedd
 8. ...ac ar ôl ei waith caled...

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ken Owens yn cael gorffwys heddiw gan brif hyfforddwr y Scarlets!

  kens
 9. Ken Owens: Dydd Sadwrn yn 'foment sbesial'

  BBC Radio Cymru

  Yn cael ei holi ar Radio Cymru mae bachwr Cymru, Ken Owens wedi datgelu uchafbwynt Pencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni iddo fe.

  "O'dd dydd Sadwrn lan 'na - y modd wnaethon ni ennill y gêm, yn ei rheoli am bron yr 80 munud," meddai.

  "O'dd e'n foment sbesial i gael y fuddugoliaeth.

  "Mae'r garfan yma'n un o'r rhai gorau i mi fod yn rhan ohoni, ac mae'r momentwm yn adeiladu'r neis nawr tuag at Gwpan y Byd."

  Ken Owens
 10. Y cwestiwn mawr yw...

  Twitter

  Ai'r Arglwydd Elis Thomas sy'n llai nag oeddech chi'n feddwl, neu George North yn fwy?

  View more on twitter
 11. Ceidwad y Cledd ar ben ei ddigon

  BBC Cymru Fyw

  Dywedodd Robin McBryde fod Lloegr ac Iwerddon "ar dop eu gêm ar hyn o bryd".

  robin
 12. 1893, 1900... 2019

  BBC Cymru Fyw

  Tad a mab yn disgwyl yn eiddgar i gael gweld eu harwyr ar risiau'r Senedd yn ddiweddarach.

  Mae'r crys yn cyfeirio at y blynyddoedd ble bu Cymru’n fuddugol ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

  6 gwlad
 13. Cwrdd â Phrif Weinidog Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Er tegwch i Mark Drakeford, mae Cymru wedi ennill y Gamp Lawn ar bob cynnig ers iddo fod yn Brif Weinidog!

  cynulliad
 14. Chwaraewyr yn y Senedd

  BBC Cymru Fyw

  ...ond maen nhw yma nawr!

  Video content

  Video caption: Tîm Cymru yn y Senedd
 15. Mae'r tlysau wedi cyrraedd!

  BBC Cymru Fyw

  ...ond dim arwydd o'r tîm hyd yma...

  Tlysau