a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan o'r llif byw yma - diolch o galon i chi am ddarllen.

  Fe gewch chi'r datblygiadau diweddaraf ar Brexit a straeon eraill ar ein hafan, a phwy a wyr os fyddwn ni nôl yr wythnos nesaf gyda phleidlais allweddol arall o San Steffan.

  Hwyl fawr.

 2. I grynhoi...

  BBC Cymru Fyw

  Mae Tŷ'r Cyffredin wedi pleidleisio o blaid gofyn i'r Undeb Ewropeaidd am ymestyn cyfnod Erthygl 50 nes 30 Mehefin.

  Mae'n rhaid i'r 27 aelod o'r UE gytuno i hynny, a hyd yn oed wedyn mae'r cyfnod yna'n dibynnu ar Gytundeb Ymadael Theresa May yn cael ei basio yr wythnos nesaf.

  Y sefyllfa gyfreithiol o hyd yw y bydd y DU yn gadael yr UE ar 29 Mawrth, ond mae pleidlais heno yn awgrymu y gallai hynny newid gyda chydsyniad Ewrop.

 3. Trafodaethau pellach ar faint o oedi fydd angen

  Gohebydd Brexit BBC Cymru yn San Steffan

  Twitter

  View more on twitter
 4. Pleidlais arall ar gytundeb May wythnos nesaf

  BBC Cymru Fyw

  Yn gynharach heddiw fe wnaeth Theresa May gadarnhau y bydd yn ceisio cael ASau i gymeradwyo ei chytundeb Brexit am y trydydd tro yr wythnos nesaf.

  Dywedodd wrth ASau, os yw'r cytundeb yn methu eto, ei bod yn debyg y byddai angen oedi hir cyn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

  Y disgwyl yw y bydd pleidlais arall un ai dydd Mawrth neu ddydd Mercher.

  Os yw ei chytundeb yn methu am y trydydd tro, yna fe allai Brexit gael ei ohirio ymhellach na 30 Mehefin. Dyna oedd dymuniad Tŷ'r Cyffredin yn y bleidlais nos Fawrth, ond ni wnaeth y bleidlais yna newid y gyfraith sy'n golygu fod y DU yn gadael yr UE ar 29 Mawrth.

  Theresa May
 5. 'Dehongliad anghywir o farn Tŷ’r Cyffredin'

  Tweli Griffiths

  Sylwebydd gwleidyddol

  Y Sylwebydd Gwleidyddol, Tweli Griffiths yn dweud ar rifyn arbennig y Post Prynhawn fod dehongliad rhai bod 'na garfan gryf o fewn San Steffan o blaid refferendwm arall yn anghywir.

  Video content

  Video caption: Tweli Griffiths
 6. Newydd dorriASau yn pleidleisio o blaid oedi Brexit

  BBC Cymru Fyw

  Mae ASau wedi pasio cynnig fyddai'n galw ar y Llywodraeth i ofyn am estyniad i Erthygl 50 tan 30 Mehefin, gan oedi Brexit a rhoi cyfle arall i ASau gymeradwyo Cytundeb Ymadael Theresa May.

  • O blaid - 412
  • Yn erbyn - 202
 7. 'Ddim yn bosib' i'r Llywodraeth ennill

  BBC Radio Cymru

  Ni fydd Guto Bebb, AS Aberconwy, yn pleidleisio ar y prif gynnig, a dywedodd wrth Radio Cymru nad yw'n credu y gall cytundeb ymadael Theresa May gael ei basio gan ASau yr wythnos nesaf.

  Video content

  Video caption: Guto Bebb yw AS Ceidwadol Aberconwy
 8. Bebb ddim am gymryd rhan yn y brif bleidlais

  Gohebydd Brexit BBC Cymru yn San Steffan

  Twitter

  View more on twitter
 9. Y prif gynnig

  BBC Cymru Fyw

  Mae AS Rhondda, Chris Bryant, wedi tynnu nôl ei welliant yntau fyddai wedi galw ar ASau i wrthod pleidleisio eto at gytundeb ymadael Theresa May am y trydydd tro.

  Dyma'r prif gynnig fydd gerbron Aelodau Seneddol heddiw, sef bod y DU yn ceisio cytuno estyniad i Erthygl 50 gyda'r Undeb Ewropeaidd... gohirio Brexit mewn geiriau eraill.

  Gan nad yw un o'r gwelliannau wedi llwyddo, dyna'r bleidlais nesaf i ASau felly.

  Nid yw'r cynnig yn manylu beth fyddai hyd unrhyw estyniad os nad yw Cytundeb Ymadael Theresa May yn cael ei basio cyn 20 Mawrth.

  y prif gynnig
 10. Gwelliant E yn methu

  BBC Cymru Fyw

  Mae Gwelliant Jeremy Corbyn a Llafur wedi cael ei drechu.

  O blaid - 302

  Yn erbyn - 318

  Roedd y cynnig wedi galw am ohirio Brexit er mwyn rhoi amser i geisio cyrraedd cyfaddawd fyddai'n dderbyniol i fwyafrif o ASau o bob plaid.

 11. Rhyddhad i'r Prif Weinidog

  Gohebydd Seneddol BBC Cymru

  Elliw Gwawr

  Gohebydd Seneddol BBC Cymru

  View more on twitter
 12. ASau yn pleidleisio ar welliant Llafur

  BBC Cymru Fyw

  Gan fod Gwelliant I wedi methu o drwch blewyn, mae ASau nawr yn pleidleisio ar Welliant E sy'n cael ei gyflwyno gan Jeremy Corbyn a mainc flaen llafur.

  Mae'n galw am wrthod cytundeb y prif weinidog a hefyd y syniad o adael heb gytundeb.

  Mae hefyd yn galw am drefnu amser yn y senedd i Dŷ'r Cyffredin weithio tuag at gael mwyafrif o blaid strategaeth wahanol.

  corbyn
 13. 'Yr unig un â gobaith o basio'

  Tweli Griffiths

  Sylwebydd gwleidyddol

  Ar y rhifyn arbennig o'r Post Prynhawn ar Radio Cymru mae Tweli Griffiths wedi bod yn egluro pwysigrwydd Gwelliant I.

  "O'r pedwar gwelliant gerbron heno, gwelliant Hilary Benn oedd yn unig un â gobaith o gael ei basio," meddai.

  "Mae'n un arwyddocaol, gan grŵp trawsbleidiol, i drio rhoi cyfle i'r senedd gael trafod gwahanol opsiynnau trwy ddwyn rheolaeth dros Dŷ'r Cyffredin oddi wrth y llywodraeth.

  "Mae hynny'n ergyd fawr i'r bobl sydd naill ai'n gwrthwynebu Brexit yn llwyr neu'n gobeithio am un fwy meddal na chytundeb Theresa May."

 14. Gwelliant I yn methu

  BBC Cymru Fyw

  Mae Gwelliant I wedi cael ei wrthod gan ASau yn San Steffan.

  • O blaid - 312
  • Yn erbyn - 314

  Roedden nhw'n bwriadu defnyddio'r amser i drafod, a gallai fod wedi arwain at bleidleisio ar nifer o opsiynau gwahanol am Brexit.

  View more on twitter
 15. Saith AS Llafur o Gymru wedi mynd yn erbyn y blaid

  Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru ar Twitter

  Twitter

  Fel mae Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Cemlyn Davies yn egluro, fe wnaeth saith Aelod Seneddol Llafur o Gymru anwybyddu chwip y blaid a phleidleisio o blaid refferendwm arall.

  Roedd y Blaid Lafur wedi gorchymyn ei haelodau i beidio pleidleisio ar y gwelliant.

  View more on twitter