a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Awyren wedi plymio i'r ddaear yn RAF Y Fali
 2. Un o awyrennau'r Red Arrows oedd yn rhan o'r digwyddiad
 3. Y gred yw bod dau berson yn yr awyren ar y pryd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diwedd y llif byw

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw yma wedi dod i ben.

  Bydd y diweddaraf am y ddamwain yn Y Fali ar ein hafan am weddill y noson, ac fe fydd mwy o sylw i'r digwyddiad ar y Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru am 17:00 hefyd.

  Diolch am ddilyn.

 2. 'Fflamau a pharasiwt yn yr awyr'

  BBC Cymru Fyw

  Fe glywodd Howard Rigby ffrwydrad uchel cyn gweld fflamau a pharasiwt yn yr awyr.

  Dywedodd nad oedd y parasiwt yn uchel iawn, oedd yn "eithaf pryderus", a'i fod yn gwybod "yn syth" bod digwyddiad difrifol wedi bod.

  Howard Rigby
 3. 'Pelen o dân' wedi'r ddamwain

  BBC Cymru Fyw

  Mae un welodd y damwain awyren ger Y Fali wedi disgrifio gweld "pelen o dân" wedi'r digwyddiad.

  Roedd Geraint Owen yn chwarae golff gerllaw adeg y digwyddiad.

  Video content

  Video caption: Damwain awyren Fali: 'Pelen o dân'
 4. Cefndir y Red Arrows

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Red Arrows, neu'r Royal Air Force Aerobatic Team, yn hedfan math T1 o awyren yr Hawk, yn wahanol i'r math T2 sy'n cael ei hedfan o RAF Y Fali.

  Cafodd y grŵp ei ffurfio yn 1964 ac maen nhw wedi bod yn gwneud arddangosiadau ers 1965.

 5. Gwasanaethau brys yn parhau ar y safle

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r gwasanaethau brys yn parhau yn Y Fali.

  Mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn parhau i archwilio'r safle.

  Fali
 6. Mwg yn codi ger Y Fali

  BBC Cymru Fyw

  Cafodd y fideo yma o fwg ger Y Fali ei gymryd gan Charles Round.

  Video content

  Video caption: Mwg ger damwain awyren Y Fali
 7. Mwy o luniau o'r Fali

  BBC Cymru Fyw

  Mae 'na fwy o luniau o safle RAF Y Fali wedi ein cyrraedd.

  Mae llawer o gerbydau'r gwasanaethau brys i'w gweld yno, a hofrennydd.

  Fali
  Fali
 8. Tua 1,500 yn gweithio yn RAF Y Fali

  BBC Cymru Fyw

  Mae maes awyr RAF Y Fali i'r de o'r pentref ar Ynys Môn.

  Mae tua 1,500 o aelodau'r lluoedd arfog, weision sifil a chontractwyr yn gweithio ar y safle.

  Mae criwiau'n ymweld a gogledd Cymru yn aml i ymarfer.

  Map
 9. Adroddiadau bod dau wedi dianc

  BBC Cymru Fyw

  Mae adroddiadau gan lygad dystion welodd y digwyddiad bod dau berson wedi dianc o'r awyren cyn iddi blymio i'r ddaear.

  Nid yw hynny wedi ei gadarnhau gan y BBC.

  Fali
 10. Apêl am luniau gan yr Awyrlu

  Twitter

  Mae'r Awyrlu Brenhinol wedi apelio ar unrhyw lygad dyst i'r digwyddiad i anfon lluniau atyn nhw, ac i beidio'u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol.

  View more on twitter
 11. Hofrennydd yn gadael y safle

  North Wales Chronicle

  Mae gan y North Wales Chronicle fideo o'r Ambiwlans Awyr yn gadael safle'r Awyrlu yn Y Fali yn gynharach.

  View more on twitter
 12. Ambiwlans awyr wedi gadael y safle

  BBC Cymru Fyw

  Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cadarnhau bod ambiwlans awyr wedi bod i'r safle yn dilyn y digwyddiad.

  Cafodd ei weld yn gadael y safle.

  Ambiwlans awyr
 13. Llun arall o'r Fali

  Daily Mirror

  Y Daily Mirror sydd wedi cyhoeddi'r llun yma o'r safle ger Y Fali.

  View more on twitter
 14. Digwyddiad yn effeithio taith Flybe

  Twitter

  Mae'r daith o'r Fali i Gaerdydd wedi ei heffeithio gan y digwyddiad.

  Bydd teithwyr yn cael eu cludo ar fysiau i hedfan o Gaer.

  View more on twitter
 15. Llun o'r digwyddiad ar Twitter

  Twitter

  Mae Capital yn dweud bod y llun yma wedi ei dynnu ger Y Fali.

  View more on twitter
 16. Awyren yn teithio o'r Fali i Scampton

  BBC Cymru Fyw

  Roedd yr awyren Hawk yn hedfan o'r Fali i RAF Scampton yn Lincolnshire, lle mae pencadlys yr RAF Red Arrows, pan ddaeth i'r ddaear.

  Mae criwiau'n ymweld â gogledd Cymru yn aml i ymarfer.

  Fali
 17. Awyrlu a'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn ymchwilio

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Awyrlu a'r Weinyddiaeth Amddiffyn bellach wedi cadarnhau'r digwyddiad, gan ddweud eu bod yn ymchwilio.

  Nid oedden nhw am ryddhau mwy o wybodaeth ar hyn o bryd.

  View more on twitter
 18. Dau berson ar yr awyren Hawk

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cadarnhau mai awyren math Hawk fu'n rhan o'r digwyddiad.

  Y gred yw bod dau berson yn yr awyren ar y pryd.

 19. Ambiwlans Awyr yn y digwyddiad

  Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

  Yn gynharach, dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru mewn datganiad: "Fe gawson ni alwad ychydig cyn 13:30 ddydd Mawrth gydag adroddiadau bod awyren wedi dod i lawr ger canolfan RAF Fali ger Caergybi.

  "Mae ambiwlans argyfwng ac Ambiwlans Awyr Cymru yno.