a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
  2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol
  3. Cynnig Comisiwn y Cynulliad: Ymgynghori ynghylch Diwygio'r Cynulliad
  4. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod – Mesur chwarae cynhwysol
  5. Dadl Plaid Cymru – Ffordd liniaru arfaethedig yr M4
  6. Dadl UKIP – Diwygio Etholiadol y Cynulliad
  7. Dadl Fer: Rôl ysbytai cymunedol yng ngofal iechyd yn y 21ain ganrif